Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

Νέο σχέδιο νόμου για τις σταβλικές εγκαταστάσεις και τα πρόχειρα καταλύματα αιγοπρoβάτων

Στην «τελική ευθεία» βρίσκεται σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκπονήθηκε από ομάδα εργασίας η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των συλλογικών φορέων όλων των ειδών ζώων και επιλύει χρόνια και καίρια ζητήματα του κτηνοτροφικού κλάδου.

Την πρωτοβουλία έχει η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή, αρμόδια για θέματα Κτηνοτροφίας και με τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση επιχειρείται να διευθετηθούν προβλήματα στη διαδικασία αδειοδότησης τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Σημαντικό κομμάτι των διατάξεων αναφέρεται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με πρόχειρα καταλύματα αιγοπρoβάτων, βοοειδών κ.α., που αφορά στην πλειοψηφία των εκμεταλλεύσεων που δημιουργήθηκαν μετά το Ν. 4056/12 αλλά και τις υπό ίδρυση εκμεταλλεύσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπάρχει τροποποίηση, διευκρίνιση αλλά και εισαγωγή νέων διατάξεων με σκοπό την επίλυση χρόνιων προβλημάτων, που έχει δημιουργήσει η πολυνομία και ο κατακερματισμός, καθώς και τη μείωση της γραφειοκρατίας και του οικονομικού κόστους για τον κτηνοτρόφο.

Σχετικά με την αδειοδοτική διαδικασία των προχείρων καταλυμάτων ως νόμιμα δομικά υλικά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων τα πάνελ πολυουρεθάνης αλλά και το μπετόν, μόνο εφόσον το τελευταίο δεν συνιστά φέροντα δομικό σκελετό και χρησιμοποιείται μεμονωμένα.

Σε όσες εγκαταστάσεις έχουν άδεια διατήρησης δίνεται η δυνατότητα εκσυγχρονισμού τους προκειμένου να βελτιώσουν τις υφιστάμενες συνθήκες υγιεινής, υπό την προϋπόθεση όμως πως δεν αλλάζει ο αριθμός των ισοδύναμων ζώων.

Στις τελικές προτάσεις για το Σχέδιο Νόμου αποσαφηνίζεται ότι είναι νόμιμες όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είχαν λάβει άδεια λειτουργίας πριν βρεθούν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών ένεκα της επέκτασης των τελευταίων, επομένως δεν χρειάζεται να μπαίνουν οι κάτοχοί τους στη βάσανο έκδοσης άδειας διατήρησης εφόσον έχουν ήδη άδεια λειτουργίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, απλοποιείται περαιτέρω η αδειοδοτική διαδικασία και η κινητροδότηση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων και εξετάζεται η περίπτωση, οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με πρόχειρα καταλύματα να απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης οικοδομικής άδειας, έγκρισης κατασκευής, βεβαίωσης απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας, απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση και βεβαίωσης περαίωσης νομιμοποίησης αυθαιρέτου σύμφωνα με τον Ν. 4495/2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια: