Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Την υπογραφή Βορίδη περιμένει το 4ευρώ των αιγοπροβατοτρόφων

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό που μένει τώρα είναι η υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  Μάκη Βορίδη, μετά την οποία θα χρειαστούν μόλις λίγες ώρες προκειμένου να σταλεί η παρτίδα πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των κτηνοτρόφων. Να σημειωθεί ότι επί συνόλου 30,155 εκατ. ευρώ, το ποσό αναμένεται να κυμανθεί περί τα 3,88 με 3,92 ευρώ ανά ζώο. Στη λίστα των δικαιούχων περιλαμβάνονται όλοι όσοι δικαιούνται και συνδεδεμένη και έκαναν τη σχετική αίτηση πληρωμής ηλεκτρονικά στο σύστημα μέχρι τις 8 Οκτωβρίου.  

Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η πληρωμή των κτηνοτρόφων θα γίνει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, αφού προηγουμένως ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Μάλιστα αναφέρεται ότι η σχετική πίστωση ήταν προγραμματισμένη για τις αρχές της εβδομάδας, αλλά ένα γραφειοκρατικό ζήτημα σχετικά με τους αιγοπροβατοτρόφους των νησιών και την υποχρέωσή τους για ορισμένο όγκο παραδόσεων γάλακτος, για τους οποίους δεν ισχύει εφόσον δεν λειτουργεί τυροκομική μονάδα, πήγε πίσω τη σχετική πληρωμή.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό, στο μέτρο των κρατικών ενισχύσεων στον πρωτογενή τομέα εκτροφής αιγοπροβάτων, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι επιλεξιμότητας:

α) οι επιλέξιμοι δικαιούχοι πρέπει να έχουν κτηνοτροφικές μονάδες με τουλάχιστον 20 ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα (άνω των ενός έτους) και να έχουν παραδώσει γάλα σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας γάλακτος το έτος 2019. Οι παραδόσεις γάλακτος επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που υποβάλλονται ετησίως στο ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, ή

β) πρέπει να έχουν κτηνοτροφικές μονάδες με τουλάχιστον 20 ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα (ηλικίας άνω του ενός έτους) που βρίσκονται σε νησιά, όπου η παράδοση γάλακτος δεν ήταν δυνατή λόγω της έλλειψης εγκεκριμένων μονάδων επεξεργασίας γάλακτος ·

γ) πρέπει να έχουν υποβάλει, κατά το έτος αξίωσης 2019, αίτηση ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 για άμεσες πληρωμές σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 · και

δ) η εκμετάλλευσή τους παρέμεινε ενεργή έως τις 31/12/2019, όπως επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Κτηνιατρικού Πληροφοριακού Συστήματος.

Ισχύουν οι ακόλουθες ειδικές διατάξεις για το μέτρο που παρέχει ενίσχυση στον πρωτογενή τομέα εκτροφής αιγοπροβάτων:

α) Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε 4 ευρώ ανά ενήλικο ζώο.

β) Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά επιχείρηση περιορίζεται σε 2.000 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ενίσχυση έως 500 ζώων ανά επιχείρηση.

γ) Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο αυτού του μέτρου στον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης του μέτρου.

δ) Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα διενεργήσει διασταυρούμενο έλεγχο των αιτήσεων ενίσχυσης και θα προετοιμάσει τον κατάλογο των τελικών δικαιούχων.

https://www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: