Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

Κοντά στους παραδοσιακούς μουσικούς η Πανηπειρωτική. Πήρε θέση και για την απαγόρευση των πανηγυριών.


Το ΔΣ της ΠΣΕ ζητάει από την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τους εργαζόμενους στον πολιτισμό ως ξεχωριστή ομάδα πέρα από ΚΑΔ, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι είναι από τις πλέον πληττόμενες ομάδες εργαζομένων. Με τις αποφάσεις για αναστολή των πολιτιστικών εκδηλώσεων και πρόσφατα των πανηγυριών, οι εργαζόμενοι του πολιτισμού έχουν μείνει χωρίς δουλειά από τον Μάρτιο. Η φύση της δουλειάς τους σε ξεχωριστούς εργοδότες, σχεδόν κάθε μέρα, με ελάχιστες ή και ανύπαρκτες ασφαλιστικές εισφορές, δεν τους επιτρέπει την τυπική ένταξη στους άνεργους, στους πληττόμενους. Το ΔΣ της ΠΣΕ προτείνει την ένταξή τους στους εποχιακούς ανέργους, και την επιδότηση καθ’ ενός με 800€ και είναι πρόθυμο να βοηθήσει με υπευθυνότητα στην πιστοποίηση των εργαζομένων στα παραδοσιακά μουσικά σχήματα της Ηπείρου.

        Το ΔΣ της ΠΣΕ εντοπίζει ότι η πολιτεία αντιμετωπίζει τον λαϊκό πολιτισμό με αρνητική διάθεση, δεν ενισχύει τους φορείς που προσπαθούν να κρατήσουν -σε αρνητικό περίγυρο- ζωντανή και να διαδώσουν την παράδοση. Η πολιτεία δεν προτείνει ως οφείλει μέτρα προστασίας από την πανδημία στις λαϊκές εκδηλώσεις, εξομοιώνοντάς τες αδιάκριτα με εκδηλώσεις κακοποίησης των πανηγυριών, που εμπορευματοποιούν την παράδοση και αντιμετωπίζει τις ανοιχτές εκδηλώσεις με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Οι αποφάσεις πρέπει, βεβαίως, να τηρηθούν, αλλά είναι ανάγκη να προβλέπεται και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την εφαρμογή αυτή.
Το ΔΣ της ΠΣΕ απαιτεί ο λαϊκός μας πολιτισμός να έχει την προστασία της πολιτείας. Εκφράζει την συμπαράσταση των απόδημων Ηπειρωτών στα αιτήματα του Σωματείου Μουσικών «Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ» Ν. Ιωαννίνων και στηρίζει την κινητοποίηση τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: