Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019

Εκτός ορίων επιβίωσης η κτηνοτροφία – εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης ζητά ο ΣΕΚ«Η κτηνοτροφία σήμερα, έχει ξεπεράσει τα όρια της παραγωγικής της επιβίωσης», επισημαίνει ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας στις προτάσεις του για το «Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής κτηνοτροφίας-πτηνοτροφίας», τις οποίες κατέθεσε με επιστολές του προς τον πρωθυπουργό, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, στους συναρμόδιους υπουργούς και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, δίνοντάς τες παράλληλα στην δημοσιότητα.
Ακολούθως ο ΣΕΚ προσθέτει πως: «Χιλιάδες κτηνοτρόφοι έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμά τους, ενώ πολλοί είναι στα όρια της εγκατάλειψης εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής των πολιτικών ορισμένων γαλακτοκομικών εταιρειών που έχουν στόχο την αύξηση των κερδών τους μέσω της συμπίεσης των τιμών παραγωγού, συμπαρασύροντας όλο τον τομέα της μεταποίησης, των φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων, της έλλειψης ρευστότητας, της συρρίκνωσης του αγροτικού εισοδήματος κ.ά».
Ο ΣΕΚ ζητά τη λήψη άμεσων μέτρων προκειμένου «να μεταβούμε σε μια κτηνοτροφία βιώσιμη και ανταγωνιστική που θα ωφεληθεί από την αναγνωρισιμότητα των κύριων προϊόντων της, όπως είναι η φέτα και το γιαούρτι, που θα συμβάλει, ως βασικός κλάδος της αγροτικής μας οικονομίας στην έξοδο της χώρας μας από την κρίση».
Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ο ΣΕΚ περιλαμβάνεται η μείωση του συντελεστή φορολόγησης εισοδήματος των κτηνοτρόφων στο 13%, με προοπτική να πάει στο 8%, θέσπιση φθηνού αγροτικού πετρελαίου, μείωση ΦΠΑ εισροών (π.χ. μηχανήματα) από 24% σε 13%, καθώς και μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τους αγρότες.
Επίσης, προτείνει να γίνει ρύθμιση των δανείων των κτηνοτρόφων-πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων προς όλες τις τράπεζες, καθώς, όπως σημειώνει, «δε μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους». Προτείνει ακόμα να διαγραφούν «οι τόκοι υπερημερίας και οι συμβατικοί τόκοι και το 50% του κεφαλαίου και το υπόλοιπο να αποπληρωθεί σε 20 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο».
Παράλληλα, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας ζητά να υπάρξει έμπρακτη στήριξη των νέων αγροτών και κτηνοτρόφων με παροχή ισχυρών κινήτρων σε όσους νέους επιθυμούν να ασχοληθούν με τη ζωική παραγωγή, με απαλλαγή από κάθε φορολόγηση και καταβολή ελάχιστου ποσού ασφαλιστικής εισφοράς για τα πρώτα πέντε χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποσβέσεις είναι μακροχρόνιες.
Αναφερόμενος στο θέμα των παράνομων ελληνοποιήσεων εισαγόμενων ζωικών και άλλων προϊόντων, ο ΣΕΚ εισηγείται να εντατικοποιηθούν και να αυστηροποιηθούν περεταίρω οι έλεγχοι των εισαγόμενων προϊόντων ζωικής προέλευσης και να αναγράφεται υποχρεωτικά η προέλευση των κρεάτων στην ταμειακή μηχανή.
Σε ό,τι αφορά τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, ο ΣΕΚ ζητά: «Να μη μειωθούν τα διαθέσιμα κονδύλια στον προϋπολογισμό της ΚΑΠ μετά το 2020, να μην υπάρξει σε καμία περίπτωση επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ, να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική της ΚΑΠ με τους δύο πυλώνες, να διασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις θα πάνε σε αυτούς που παράγουν, να διατηρηθούν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις με αύξηση των κονδυλίων και να ενταχθούν σε αυτές η χοιροτροφία, η πτηνοτροφία και η μελισσοκομία». Αξιώνει, δε, «προώθηση και στήριξη των καινοτομιών, όπως είναι η ευφυής γεωργία, ουσιαστική και προσδιορισμένη στήριξη των νέων αγροτών με ισχυρά κίνητρα – απλούστευση διαδικασιών ένταξης σε προγράμματα κ. λ. π.».
Τέλος, ο ΣΕΚ θέτει το θέμα συμμετοχής των φορέων των αγροτών και των κτηνοτρόφων στα ΔΣ των Γεωργικών Οργανισμών – Φορέων σημειώνοντας ότι «οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πρέπει να εκπροσωπούνται δια μέσου των φορέων τους σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων και, ιδίως, στα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών – Φορέων: ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΛ.Γ.Α., ΟΠΕΚΕΠΕ, Ε.Φ.Ε.Τ, ΕΦΚΑ Αγροτών».

Δεν υπάρχουν σχόλια: