Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019

Άμεσα οικονομικά μέτρα για την επιβίωση της κτηνοτροφίας ζητά ο ΣΕΚ


Επιστολές προς την Κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τις προτάσεις τους για το «Εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής κτηνοτροφίας – πτηνοτροφίας», απέστειλε ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ).
Μεταξύ αυτών ο Σύνδεσμος ζητά να ληφθούν «Άμεσα οικονομικά μέτρα για την επιβίωση της κτηνοτροφίας» αλλά και την ενίσχυση της «Συμμετοχής των Φορέων των αγροτών και κτηνοτρόφων στα Δ.Σ. Οργανισμών και Φορέων».
Ειδικότερα ο ΣΕΚ ζητάει από την κυβέρνηση της ΝΔ, την 1) Μέτρα μείωσης του υψηλού κόστους παραγωγής,2) Ρύθμιση των δανείων των κτηνοτροφικών – πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, 3) Στήριξή των νέων αγροτών – κτηνοτρόφων και  4) Προστασία των προϊόντων μας, των καταναλωτών, αλλά και της οικονομίας της χώρας μας από τις παράνομες «ελληνοποιήσεις» εισαγόμενων ζωικών και άλλων  προϊόντων.
Όσον αφορά την ΚΑΠ, τα μέλη του ΣΕΚ ζητούν από την Κυβέρνηση:        
  • Να μην μειωθούν τα διαθέσιμα κονδύλια στον προϋπολογισμό της ΚΑΠ μετά το 2020,
  • να μην υπάρξει σε καμία περίπτωση επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ,
  • να διατηρηθεί η Αρχιτεκτονική της ΚΑΠ με τους δύο πυλώνες,
  • να διασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις θα πάνε σε αυτούς που παράγουν, να διατηρηθούν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις με αύξηση των κονδυλίων και να ενταχθούν σε αυτές η χοιροτροφία, η πτηνοτροφία και η μελισσοκομία κ.α.
Επίσης ο ΣΕΚ προτείνει:
  • Δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού ντόπιων φυλών αγροτικών ζώων καθώς και ένα Εθνικό σχέδιο γενετικής βελτίωσης και αξιοποίηση των φυλών των
  • Ενεργοποίηση και αξιοποίηση του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής καθώς και των γεωργικών συμβούλων,
  • Ολοκληρωμένο σύστημα αγροτικής εκπαίδευσης με πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων, που να  ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε κλάδου χωριστά και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών αναγκών, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τις υπάρχουσες δομές εκπαίδευσης.
  • Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων: Οριστική επίλυση του ζητήματος με απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης και άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων.
Επιπλέον τονίζεται ότι «ένας τόσο σημαντικός κλάδος για την οικονομία της χώρας, δεν εκπροσωπείται δια των φορέων του στα Δ.Σ. σημαντικών για την κτηνοτροφία και γεωργία οργανισμών -φορέων (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΛ.Γ.Α., ΟΠΕΚΕΠΕ, Ε.Φ.Ε.Τ, ΕΦΚΑ Αγροτών). Είναι αδιανόητο να λαμβάνονται, για παράδειγμα αποφάσεις για την αγροτική έρευνα, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την επιστημονική υποστήριξη των παραγωγών, το σχεδιασμό – υλοποίηση έργων και προγραμμάτων, την προώθηση και διάχυση νέων τεχνολογιών, τη  διατήρηση των ζωικών γενετικών πόρων, τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και πλείστα άλλα ζητήματα  και να απέχουν από τα όργανα λήψης των αποφάσεων οι καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς των παραγωγών».


Δεν υπάρχουν σχόλια: