Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019

Απάντηση Διοίκησης Νοσοκομείου Άρτας σχετικά με την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών εργαζομένων σε καθαριότητα και εστίαση και εφημεριών του ιατρικού και επιστημονικού προσωπικούΗ καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών των συμβασιούχων εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας και της εστίασης, του επικουρικού προσωπικού, των εφημεριών του μόνιμου ιατρικού και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και η μισθοδοσίας του επικουρικού ιατρικού προσωπικού μέσω ΕΣΠΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, λαμβάνει χώρα το τελευταίο έτος με την διαδικασία του εντέλεσθαι, διότι δυνάμει των υπ’ αριθμ. 308/12-12-2017, 324/19-12-2017, 152/12-6-2018, 42/19-2-2019 και 71/27-3-2019 Πράξεων της Επιτρόπου Άρτας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είχαν κριθεί ως μη νόμιμες οι δαπάνες που αφορούσαν: α). την μισθοδοσία συμβασιούχων εργασίας ορισμένου χρόνου στον τομέα καθαριότητας και εστίασης, β). την μισθοδοσία του επικουρικού προσωπικού , γ). την αποζημίωση τακτικών και πρόσθετων εφημεριών του ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού και δ). την μισθοδοσία των επικουρικών ιατρών ΕΣΠΑ, με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η πληρωμή τους με άλλο τρόπο.
Λόγω των, εκτάκτως προκηρυσσομένων, εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και της μεταβατικής περιόδου που προηγήθηκε και ακολούθησε των εκλογών, κατέστη αδύνατη η πληρωμή κατά την συγκεκριμένη, μοναδικώς εφικτή, διαδικασία, διότι ήταν πρακτικώς αδύνατη η, αναγκαία έγκριση της συγκεκριμένης ενέργειας από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, με συνέπεια να καθυστερήσει η πληρωμή του μηνός Ιουνίου του 2019, καθώς οι πληρωμές αυτές γίνονται πάντοτε στο τέλος εκάστου μηνός (είναι μεταπληρωτέες).
Αυτή η, εντελώς δικαιολογημένη, προσωρινή καθυστέρηση, ωστόσο, η οποία σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται σε ολιγωρία ή πλημμέλεια του Νοσοκομείου, αφού άμεσα τόσο ο κ. Διοικητής, όσο και το αρμόδιο διοικητικό προσωπικό λειτούργησαν με απόλυτη ταχύτητα για την αντιμετώπιση της απρόβλεπτης δυσλειτουργίας και κατόπιν προφορικής εντολής του αρμοδίου, νέου, Υφυπουργού Υγείας θα συνεχιστεί κατά τον ίδιο τρόπο η πληρωμή των καθυστερούμενων αποδοχών και εφημεριών, αποτέλεσε αντικείμενο διαστρέβλωσης, με μεθοδευμένη μονομερή αναφορά στην πληρωμή μόνο των εργαζομένων στην καθαριότητα (καθαρίστριες), σε σημείο μάλιστα κατασυκοφάντησης του Διοικητή του Νοσοκομείου, με προσωπικές αναφορές, κατάφορα ψευδείς, ανοίκειες και εξόφθαλμα στοχευμένες, για την διερεύνηση των οποίων φυσικά θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Άρτα, 29 Ιουλίου 2019
Εκ της Διοικήσεως του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας

Δεν υπάρχουν σχόλια: