Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Σε στάση αναμονής η ΕΤΑΝΑΜ για το νέο LEADER. 8 εκ. ευρώ το νέο πρόγραμμα LEADER για Πρέβεζα - ΆρταΤους Δήμους των νομών Πρέβεζας και Άρτας και καλύπτει η εφαρμογή του προγράμματος CLLD/LEADER με θέμα ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου-Αμβρακικού, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΕΤΑΝΑΜ).

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΤΑΝΑΜ κ. Γιώργο Άρμπυρο πρόκειται για το μέτρο που αναφέρεται στην «στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) 2014-2020 και του μέτρου για αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του ΕΠΑλΘ (Επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας και θάλασσας) 2014-2020. Ο προϋπολογισμός που δόθηκε ως δημόσια δαπάνη για την υλοποίηση δράσεων του προγράμματος σε Πρέβεζα και Άρτα είναι περίπου 8 εκ. ευρώ́ και το μεγαλύτερο μέρος αφορά το αγροτικό́ – γεωργικό́ πρόγραμμα και ακολουθεί το πρόγραμμα αλιείας.


Όπως ανέφερε ο κ Ἀρμπυρος μόλις εκδοθούν οι Κοινές Υπουργικές απόφασεις (ΚΥΑ) θα προκηρυχτούν πρώτα επενδύσεις και δράσεις που αφορούν το κομμάτι του δημοσίου γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να υλοποιηθεί πρώτο και θα ακολουθήσουν οι προκυρήξεις για τις ιδιωτικές επενδύσεις και μετά το leader αλιείας. Όσον αφορά́ τα χρονοδιαγράμματα, ο κ. Άρμπυρος είπε ότι υπάρχει καθυστέρηση αλλά τη χαρακτήρισε αναμενόμενη.
Στο τοπικό πρόγραμμα εντάσσονται όλοι οι Δήμοι των νομών Άρτας και Πρέβεζας εκτός των Δημοτικών Κοινοτήτων τους. Στην Πρέβεζα εντάσσονται οι κάτωθι περιοχές Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Πάργας (ΔΚ Πάργας, ΤΚ Αμμουδιάς, Βαλανιδοράχης, Λούτσας, Θεμέλου), Δήμος Ζηρού (ΤΚ Πέτρας).Εφημερίδα Βήμα της Πρέβεζας

Δεν υπάρχουν σχόλια: