Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Αυξημένο ενδιαφέρον για τις θέσεις Νοσηλευτικού –Διοικητικού προσωπικού Τρεις αιτήσεις παθολόγων για τις 8 θέσεις στις ΤΟΜΥ Πρέβεζας


Δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Υγείας οι Πίνακες Κατάταξης όλων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στα πλαίσια Προκήρυξης-Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ (2868) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)» για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες».

Η κατάταξη έγινε με βάση τα στοιχεία που οι ίδιοι έχουν συμπεριλάβει στις Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις.
Υπενθυμίζεται ότι η μοριοδότηση και η κατάταξη των υποψηφίων έγινε αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα. Θα ακολουθήσει η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών από τις Υγειονομικές Περιφέρειες από όπου και θα προκύψουν και οι Προσωρινοί Πίνακες Προσληπτέων. Σύμφωνα με το Υπουργείο αναμένεται εντός του ερχόμενου διμήνου να τεθεί σε λειτουργία μεγάλος αριθμός από τις νέες δομές.


Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερομένους για τις Τοπικές μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) Πρέβεζας . Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ρεπορτάζ μόλις τρεις αιτήσεις Ιατρού Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας υποβλήθηκαν για τις 8 θέσεις Ιατρών που προκηρύχθηκαν. 
Αντίθετα αυξημένο ενδιαφέρον υπήρξε για τις θέσεις Διοικητικού- Οικονομικού με 456 αιτήσεις για 4 μόνο θέσεις!

Εφημερίδα Βήμα Πρέβεζας

Δεν υπάρχουν σχόλια: