Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

''Η Ελλάδα, ευτυχώς, δε θα αφήσει να καταρρεύσουν τα αρχοντικά Ζάππα'' δήλωσε ο Γιαννιώτης Υπουργός Πολιτισμού Κώστας Τασούλας, αφού ενημερώθηκε λεπτομερώς από τον Έλληνα Πρόξενο στο Αργυρόκαστρο


Σε πρώτο τουλάχιστον στάδιο, τα από ετών εγκαταλελειμμένα αρχοντικά των Ευάγγελου και Κων/νου Ζάππα στο Λάμποβο της Βορείου Ηπείρου, μετά και το πρόσφατο αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Πρωϊνός Λόγος», φαίνεται ότι θα. γλιτώσουν την πλήρη κατάρρευση!Ο Γιαννιώτης Υπουργός Πολιτισμού Κώστας Τασούλας, αφού ενημερώθηκε λεπτομερώς από τον Έλληνα Γενικό Πρόξενο στο Αργυρόκαστρο Νικόλαο Κουτροκόη, στη συνέχεια έθεσε το θέμα χθες το πρωί στον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος υποσχέθηκε ότι άμεσα οι υπηρεσίες του θα φροντίσουν ώστε: 1) Να περιφραχθεί για να προστατευθεί ολόκληρος ο χώρος γύρω από τα 

αρχοντικά και 2) Να εκτελεσθούν οι επείγουσες κτιριακές εργασίες για να μην επέλθει πλήρης κατάρρευση των ετοιμόρροπων κτισμάτων.Πλήρης αναστήλωση
Ο Κ. Τασούλας ζήτησε ακόμη από τον κ. Βενιζέλο από κοινού να εξετάσουν το πώς και από πού θα εξευρεθούν κονδύλια για τη ριζική αναστήλωση των αρχοντικών Ζάππα, σαν ελάχιστη ανταπόδοση των όσων οι μεγάλοι Εθνικοί μας Ευεργέτες προσέφεραν στην Ελλάδα (Ζάππειο Μέγαρο κ.α.) και κυρίως για την ουσιαστική συμβολή τους στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων.
Πάντως, είναι ευτύχημα ότι έστω και σε πρώτη φάση θα αποφευχθεί η περαιτέρω φθορά των ιστορικών κτισμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: