Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Δράσεις και πρωτοβουλίες από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας.

po


Σειρά πρωτοβουλιών που στόχο έχουν να διευκολύνουν την παραμονή των επιβατών των τουριστικών σκαφών  στην πόλη της Πρέβεζας αναλαμβάνει το Δημοτικό Λιμενικό  Ταμείο.

Στο πλαίσιο αυτό άμεσα θα τοποθετηθούν καταρχήν σε 4 σημεία αυτόματοι πωλητές νερού και ρεύματος οι οποίοι θα λειτουργούν είτε με προπληρωμένη κάρτα είτε με  κέρματα    εξυπηρετώντας αφενός  καθόλη την διαρκεια του 24ώρου  τους ιδιοκτήτες των σκαφών και διασφαλίζοντας περισσότερα έσοδα για το  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο .
Οπως τονίζει η πρόεδρος του  φορέα  Παρθενία Καζάκου  λόγω της υφιστάμενης κατάστασης των κρηπιδωμάτων θα τοποθετηθούν σε πρώτη φάση 4  αυτόματοι πωλητές ενώ θα   υπάρξει πρόβλεψη για την εγκατάσταση και άλλων μηχανημάτων στο μέλλον. Σε  ότι αφορά δε  την  ενίσχυση των κρηπιδωμάτων  , έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την υλοποίηση παρεμβάσεων στην θεμελίωση  τους προκειμένου να υλοποιηθεί τμηματικά το μεγάλο αυτό έργο.
Επίσης το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  θα προχωρήσει άμεσα στην αντικατάσταση κεφαλών στους στύλους ηλεκτροφωτισμού της παραλίας προκειμένου να  ενισχυθεί ο φωτισμός.
Η αντικατάσταση θα ξεκινήσει από την πλευρά της παραλίας και θα  συνεχιστεί και στην σειρά των στύλων του πεζόδρομου .
Σε  ότι αφορά το Εμπορικό Λιμάνι  Πρέβεζας  και την διαδικασία πιστοποίησης ISO για τα χύδην φορτία που έχει δρομολογήσει το  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός των εργασιών που πρέπει να γίνουν και απαιτούν προαπαιτούμενο για την απόκτηση σήματος ασφαλείας (σε  εφαρμογή του ΠΔ.66.2004  το οποίο καθορίζει απαιτήσεις    και διαδικασίες για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των Φ/Π πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).
H απόκτηση πιστοποίησης ISO   θα  διευρύνει  τις δυνατότητες του Εμπορικού Λιμανιού της Πρέβεζας  από το οποιο κατά κύριο λόγο διακινούνται χύδην(χύμα) φορτία   σύμφωνα και με την  ενημέρωση-εκπαίδευση που είχε πραγματοποιήσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  στις 9 Μαίου 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια: