Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Στράτος Ιωάννου: Στηρίζουμε στην πράξη το Μουσικό σχολείο Πρέβεζας: Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας έχει διαθέσει το μοναδικό ακίνητό της για τη στέγαση του Σχολείου.
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                    Πρέβεζα, 28/11/2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Επίσκεψη μαθητών – καθηγητών Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας στον Αντιπεριφερειάρχη.

Στράτος Ιωάννου: Στηρίζουμε στην πράξη το Μουσικό σχολείο Πρέβεζας: Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας έχει διαθέσει το μοναδικό ακίνητό της για τη στέγαση του Σχολείου.

Τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Στράτο Ιωάννου επισκέφτηκαν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας προκειμένου να ζητήσουν την υποστήριξή του στο ζήτημα της στέγασης του σχολείου, στο πρόβλημα της διακοπής της σίτισης αλλά και των σοβαρών ελλείψεων σε καθηγητές μουσικής και μουσικών οργάνων. Επίσης, ανέφεραν πρακτικά προβλήματα σε σχέση με την μεταφορά τους στο σχολείο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης του δήλωσε ότι θεωρεί απαραίτητο να υπάρχει Μουσικό σχολείο στο νομό μας, γι’ αυτό και παραχώρησε το μοναδικό κτίριο που είχε στη διάθεσή του η Π{Ε για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας. Συγκεκριμένα, ενώ αποτελεί και αρμοδιότητα και υποχρέωση Δήμου Πρέβεζας, από τις 2 Φεβρουαρίου του 2012, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, παραχώρησε το μοναδικό κτίριο που διαθέτει η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, στο χώρο όπου στεγάζονταν παλαιότερα το ΤΕΙ Ηπείρου, στη λεωφόρο Ιωαννίνων, και έτσι εξασφαλίστηκε η λειτουργία του σχολείου. Η παραχώρηση αυτή, προέβλεπε και προϋπέθετε, μετά από συνεννόηση με το Δήμο, την εκπόνηση μελέτης κατασκευής του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας από πλευράς του Δήμου Πρέβεζας, την οποία έπρεπε να ολοκληρώσει ο Δήμος σε διάστημα 15 μηνών, προκειμένου το σχολείο να αποκτήσει μόνιμη στέγη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε ότι η στέγαση του σχολείου θα συνεχισθεί καθώς θα παραταθεί η παραχώρηση του κτιρίου προκειμένου να μη σταματήσει το σχολείο να λειτουργεί.
Εναπόκειται πλέον στο Δήμο να τηρήσει τις δεσμεύσεις του, να ολοκληρώσει τη μελέτη για να διεκδικηθεί χρηματοδότηση από την νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, για να βρει το Μουσικό Σχολείο της Πρέβεζας μια μόνιμη στέγη.
Αναφορικά με το ζήτημα της έλλειψης καθηγητών, ο Αντιπεριφερειάρχης ζήτησε από τη διευθύντρια του σχολείου, λίστα των κενών (καθηγητές μουσικής) για να παρέμβει και να ζητήσει ο ίδιος προσωπικά, από το Υπουργείο Παιδείας την κάλυψή τους, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν.
Σχετικά με το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών, έχει ήδη συνεννοηθεί με τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ κ. Σαρδελή, και ήδη καταβάλλεται προσπάθεια, στα πλαίσια του νόμου, να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές. Επί τη ευκαιρία ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ για την προσπάθεια που καταβάλλει για την λύση των προβλημάτων μεταφοράς των μαθητών.

 Ως προς τη σίτιση των μαθητών, που και αυτή αποτελεί ευθύνη των δήμων, ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι αποτελεί ένα πανελλαδικό πρόβλημα. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας έπρεπε να είχε ζητήσει τροπολογία από το τέλος του 2012, για την κάλυψη του κενού στο νόμο, κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα για να λυθεί το θέμα και να προχωρήσει απρόσκοπτα η σίτιση των μαθητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: