Κυριακή 7 Μαΐου 2023

Δύο αιολικά «μαμούθ» στα Θεσπρωτικά και τα Όρη του Σουλίου

Δύο αιολικά «μαμούθ» είναι στα σκαριά αυτό το διάστημα.. Δύο αιολικά που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, όμως επιστρέφουν μετά από τροποποιήσεις που έκαναν στις περιβαλλοντικές τους μελέτες.

Το πρώτο για το οποίο έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η Περιφέρεια Ηπείρου είναι «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 117,6 MW στη θέση ΟΡΗ ΣΟΥΛΙΟΥ – ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ ΟΡΗ (ΠΕΛΕΚΗΤΟΝ) – ΚΑΚΟΥΡΙ και συνοδά υποστηρικτικά έργα (Περιφέρεια Ηπείρου, Περ. Ενότητες Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Άρτας, Δήμοι Σουλίου, Δωδώνης, Πρέβεζας, Ζηρού και Αρταίων)».

Το δεύτερο είναι ακόμη μεγαλύτερο καθώς η ισχύ του ανέρχεται στα 132 MW. Πρόκειται για αιολικά που θα κατασκευαστεί στην περιοχές  «ΚΑΜΠΟΣ – ΑΓΚΑΘΙΕΣ – ΚΛΕΦΤΟΓΟΥΡΟΣ – ΚΟΡΥΦΗ ΜΠΟΓΔΑΝΗ – ΜΥΤΕΡΑ – ΖΑΡΚΟΡΡΑΧΗ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΑΛΟΓΟΜΑΝΔΡΑ – ΤΣΟΥΚΚΑ ΜΕΛΙΣΣΙ – ΣΠΗΛΙΑ» ισχύος 132 MW και τα συνοδά υποστηρικτικά έργα.

Οι ανεμογεννήτριες θα καλύψουν εκτάσεις στους Δήμους Δωδώνης και Ζηρού

Το πρότζεκτ προβλέπει την κατασκευή αιολικού σταθμού συνολικής ισχύος 132 MW, η οποία θα παραχθεί από 20 Α/Γ τύπου Siemens-Gamesa SG-170 της εταιρείας SIEMENS – GAMESA, ονομαστικής ισχύος 6,6 ΜW, με διάμετρο ρότορα 170m και ύψος πλήμνης 115m.

Συνοδά έργα

Ως προς τα συνοδά έργα του παραπάνω ΑΣΠΗΕ προβλέπονται τα εξής:

Εργασίες οδοποιίας, οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες κατασκευής και λειτουργίας του ΑΣΠΗΕ και διακρίνονται σε:

Βελτίωση υφιστάμενης οδοποιίας μήκους 20.955 m.

34 χαράξεις νέας οδοποιίας συνολικού μήκους 27.499 m.

Κατασκευή 20 ραμπών συνολικού μήκους 827 m, σε θέσεις που παρουσιάζουν μικρές ακτίνες καμπυλότητας (ακτίνα < 40m).

Εργασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Εγκατάσταση ενός Οικίσκου Ελέγχου, με εμβαδό περίπου 45 m2

. Ο Οικίσκος Ελέγχου προβλέπεται να στεγάσει τον κεντρικό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τηλε-εποπτείας, τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού των ανεμογεννητριών, χώρους αποθήκευσης των απαραίτητων εργαλείων και ανταλλακτικών, καθώς και να παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την παραμονή των τεχνικών συντήρησης και λειτουργίας.

Εσωτερικό Υπόγειο Δίκτυο Διασύνδεσης Μέσης Τάσης 33kV, μεταξύ των Ανεμογεννητριών και του Οικίσκου Ελέγχου. Το μήκος της όδευσης του εσωτερικού δικτύου (το μήκος του υπόγειου καναλιού που θα διανοιχθεί) θα είναι περίπου 42,1km. Το συνολικό μήκος των κυκλωμάτων της εσωτερικής διασύνδεσης που θα τοποθετηθούν παράλληλα στο εν λόγω

κανάλι θα είναι περίπου 102,3km.

Εξωτερικό υπόγειο Δίκτυο Διασύνδεσης Μέσης Τάσης 33kV, μεταξύ του Οικίσκου Ελέγχου και του νέου ΥΣ 150/33kV στη θέση Ριζοβούνι. Το μήκος της όδευσης του εξωτερικού δικτύου (το μήκος του υπόγειου καναλιού που θα διανοιχθεί) θα είναι περίπου 15,8km. Το συνολικό μήκος των κυκλωμάτων της εξωτερικής διασύνδεσης που θα τοποθετηθούν παράλληλα στο εν λόγω κανάλι θα είναι περίπου 79km.

Ο  Υ/Σ Ανύψωσης Τάσης αδειοδοτείται στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 117,6 MW στη θέση ΟΡΗ ΣΟΥΛΙΟΥ – ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ ΟΡΗ (ΠΕΛΕΚΗΤΟΝ) – ΚΑΚΟΥΡΙ και συνοδά υποστηρικτικά έργα (Περιφέρεια Ηπείρου, Περ. Ενότητες Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Άρτας, Δήμοι Σουλίου, Δωδώνης, Πρέβεζας, Ζηρού και Αρταίων)», της εταιρείας GAIACOMM AIOΛΙΚΗ ΚΑΚΟΥΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.)

https://www.epiruspost.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: