Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021

Αναφορά του Χρήστου Γκόκα για την μεταφορά της φορολογικής έδρας Αγνάντων και Κτιστάδων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Βουλευτής της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής, κ Χρήστος Γκόκας, κατέθεσε Αναφορά προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, κ Χρ. Σταϊκούρα, σχετικά με την Επιστολή , Αίτηση -Διαμαρτυρία,  κατοίκων  των Τοπικών Κοινοτήτων  Αγνάντων – Κτιστάδων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για το ζήτημα της μεταφοράς της φορολογικής τους έδρας από τα Ιωάννινα στην Άρτα.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει, παρά το γεγονός ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι και επαγγελματίες στην ΠΕ Άρτας, φορολογικά υπάγονται στη ΔΟΥ Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην διεκπεραίωση προσωπικών τους υποθέσεων όπως, μεταβιβάσεις ακινήτων και οχημάτων, προσβάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες , Δικαστήρια κλπ.

Επιπλέον,  ιδίως λόγω της πανδημίας του covid-19, και ειδικότερα εξαιτίας της απαγόρευσης της μετακίνησης ανάμεσα σε Νομούς αντιμετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα, αφού  η Φορολογική Δήλωση τους κατατάσσει στην ΠΕ Ιωαννίνων, ενώ είναι κάτοικοι της ΠΕ Άρτας.

Τέλος,  τονίζει ότι έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα για αλλαγή χωρικής αρμοδιότητας απο το ΔΣ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και σε σχετική απάντηση   με το υπ’ αριθμ. Πρωτ ΔΕΛ ΙΑ 1134889 ΕΞ 2020/18-11-2020 έγγραφο της ΑΑΔΕ , αναφέρεται ότι το ζήτημα αυτό εξετάζεται αρμοδίως, ωστόσο ,σημειώνει ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη, και με δεδομένο ότι άμεσα ξεκινά η διαδικασία υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων για το 2020.

Τέλος, ο κ. Γκόκας,ζητά  από τον κ. Υπουργό , να εξεταστεί άμεσα το ζήτημα αυτό και να δρομολογηθούν οι  απαραίτητες ενέργειες, με σκοπό την θετική του ανταπόκριση στο αίτημα των κατοίκων των περιοχών αυτών της ΠΕ Άρτας.

Ακολουθεί το κείμενο της Αναφοράς:

ΑΝΑΦΟΡΑ


    Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Σταϊκούρα

   ΘΕΜΑ: “ Μεταφορά της Φορολογικής Έδρας των Τοπικών Κοινοτήτων Αγνάντων και Κτιστάδων στη ΔΟΥ Άρτας”

        Κύριε Υπουργέ,

Σας καταθέτω ως αναφορά την Επιστολή, Αίτηση - Διαμαρτυρία, κατοίκων  των Τοπικών Κοινοτήτων  Αγνάντων – Κτιστάδων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, με την οποία επισημαίνουν ότι,  καίτοι είναι μόνιμοι κάτοικοι και επαγγελματίες στην ΠΕ Άρτας, φορολογικά υπάγονται στη ΔΟΥ Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην διεκπεραίωση προσωπικών τους υποθέσεων όπως, μεταβιβάσεις ακινήτων και οχημάτων, προσβάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες , Δικαστήρια κλπ.

Επιπλέον, όπως τονίζουν ιδίως λόγω της πανδημίας του covid-19, και ειδικότερα εξαιτίας της απαγόρευσης της μετακίνησης ανάμεσα σε Νομούς αντιμετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα, αφού  η Φορολογική Δήλωση τους κατατάσσει στην ΠΕ Ιωαννίνων, ενώ είναι κάτοικοι της ΠΕ Άρτας.

Τέλος, αναφέρουν ότι έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα για αλλαγή χωρικής αρμοδιότητας απο το ΔΣ του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και σε σχετική απάντηση   με το υπ’ αριθμ. Πρωτ ΔΕΛ ΙΑ 1134889 ΕΞ 2020/18-11-2020 έγγραφο της ΑΑΔΕ , αναφέρεται ότι το ζήτημα αυτό εξετάζεται αρμοδίως.

 Όμως, όπως υπογραμμίζουν, μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια μεταβολή της υπάρχουσας κατάστασης, ενώ άμεσα πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των Φορολογικών Δηλώσεων για το 2020.

Με την παρούσα παρακαλώ όπως εξετάσετε το ζήτημα αυτό και προβείτε στις απαραίτητες ενέργειές σας, με σκοπό την θετική ανταπόκριση στο αίτημα των κατοίκων των περιοχών αυτών της ΠΕ Άρτας.

                                                                                      Ο αναφέρων Βουλευτής


                                                                                          Χρήστος Γκόκας

Δεν υπάρχουν σχόλια: