Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019

Πότε πληρώνονται: Ειδική Ενίσχυση βάμβάκος, μέτρα στήριξης για μικρά νησιά, υπόλοιπα Ενιαίας


Την εβδομάδα από τις 26 έως τις 29 Μαρτίου, αναμένεται, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΥΧ», να καταβληθεί τελικά η ειδική ενίσχυση βάμβακος, ενώ επιπλέον προγραμματίζεται να πληρωθούν οι δικαιούχοι των ειδικών μέτρων στήριξης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Ουσιαστικά, η πληρωμή της ειδικής για το βαμβάκι μετατίθεται περίπου μία εβδομάδα αργότερα σε σχέση με τις τελευταίες εκτιμήσεις, αλλά, μαζί της, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προετοιμάζει και μία σειρά άλλων πληρωμών.
Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι στο νέο «πακέτο» περιλαμβάνεται και η συντριπτική πλειοψηφία των ενισχύσεων για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου, καθώς και η εξόφληση των Συνδεδεμένων που έχουν ήδη πληρωθεί. Υπενθυμίζεται ότι για να πραγματοποιηθούν οι προαναφερόμενες πληρωμές, πρέπει να προηγηθεί ο καθορισμός των τελικών τιμών τους με υπουργική απόφαση.

Ειδική Βάμβακος

Σχετικά με την ειδική ενίσχυση για την καλλιέργεια του βαμβακιού, η ενδεικτική τιμή του έτους 2018 καθορίστηκε στα 74,9 ευρώ/στρέμμα για βασική έκταση 2,5 εκατ. στρεμμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές τις ημέρες ολοκληρώνεται η διαδικασία υπολογισμού των αποδόσεων (οι οποίες διαφέρουν ανά περιφερειακή ενότητα), μετά και τη διαβίβαση των στοιχείων από τον ΕΛΓΑ για τις ζημιωθείσες ποσότητες.

Συνδεδεμένες για ζώα

Η χορήγηση των Συνδεδεμένων στον τομέα του βόειου κρέατος και στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος, θα ανακουφίσει σημαντικά τη μεγάλη μερίδα των Ελλήνων κτηνοτρόφων. Το στοίχημα είναι οι εν λόγω πληρωμές να πραγματοποιηθούν φέτος νωρίτερα σε σχέση με πέρσι και σίγουρα πριν από το Πάσχα. Να θυμίσουμε ότι πέρσι οι ενισχύσεις του έτους 2017 χορηγήθηκαν στους δικαιούχους κτηνοτρόφους στα μέσα Μαΐου.

Βόειο κρέας

Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2018 έχει οριστεί στα 147 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο. Υπενθυμίζεται ότι για το έτος 2017, αν και η ενδεικτική τιμή ήταν στα 149 ευρώ, η τελική ορίστηκε στα 192,5 ευρώ ανά ζώο.

Πρόβειο-αίγειο κρέας

Η ενδεικτική τιμή της ενίσχυσης είναι στα 11 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο. Αν και η ενδεικτική τιμή για το 2017 ήταν ίδια (δηλαδή 11 ευρώ), η τελική ορίστηκε στα 9,7 ευρώ ανά ζώο.


Μικρά Νησιά Αιγαίου

Μαζί με την Ειδική βάμβακος, θα χορηγηθούν και οι οικονομικές ενισχύσεις για τις καλλιέργειες:
Δαμάσκηνων Σκοπέλου. Η ενδεικτική τιμή έχει οριστεί για το έτος 2018 σε 50 ευρώ/στρέμμα.
Φασολιών και βρώσιμου λαθουρίου στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους και φάβας στα νησιά της Θήρας και της Θηρασιάς. Η ενδεικτική τιμή της ενίσχυσης έχει οριστεί σε 50 ευρώ/στρέμμα.
Γεώμηλων, με την ενδεικτική τιμή να έχει διαμορφωθεί στα 60 ευρώ/στρέμμα.
Τοματακιού Σαντορίνης, με την ενδεικτική τιμή να έχει καθοριστεί σε 70 ευρώ/στρέμμα.
Αγκινάρας Τήνου, με την ενδεικτική τιμή να έχει καθοριστεί σε 50 ευρώ/στρέμμα.
Εσπεριδοειδών σε Χίο και Σάμο και στις ΠΕ Καλύμνου, Καρπάθου και Ρόδου. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2018 έχει οριστεί σε 50 ευρώ/στρέμμα.
Κριθαριού Λήμνου, με την ενδεικτική τιμή να έχει οριστεί σε 5 ευρώ/στρέμμα.
Διατήρηση παραδοσιακών ελαιώνων. Το ποσό της κατ’ αποκοπήν ενίσχυσης ανά δικαιούχο ελαιοκαλλιεργητή ανέρχεται σε 14,5 ευρώ/στρέμμα.

Υπόλοιπα

Επιπλέον, αναμένονται και τα υπόλοιπα των πληρωμένων Συνδεδεμένων καθεστώτων για τις καλλιέργειες Σκληρού Σίτου, Βρώσιμων Οσπρίων, Πρωτεϊνούχων Κτηνοτροφικών Ψυχανθών, Σπαραγγιών, Καρπών με Κέλυφος, Μήλων, Πρωτεϊνούχων Κτηνοτροφικών Σανοδοτικών Ψυχανθών, και Ζαχαρότευτλων.
Υπενθυμίζεται ότι οι Συνδεδεμένες για τα επτά πρώτα προϊόντα καταβλήθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων –όπως είχε προαναγγείλει η «ΥΧ»– στις 4 Μαρτίου 2019. Μαζί με υπόλοιπα της Ενιαίας Ενίσχυσης, το ύψος του συνολικού ποσού ανήλθε στα 63.641.657,83 ευρώ.
Πάντως, για όσους δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί τη Βασική, το Πρασίνισμα ή την Ενίσχυση για τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει σε εκκαθάριση την ίδια χρονική περίοδο.

www.ypaithros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: