Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019

Προεκλογική ζύμωση για ειδική ρύθμιση στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 110.000 αιγοπροβατοτρόφωνΕιδικό νόµο για τη ρύθµιση των δανείων 110.000 κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων σε όλες τις τράπεζες γιατί δεν µπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ζητά µε ανακοίνωση του ο Σύνδεσµος Ελληνικής Κτηνοτροφίας.Μάλιστα, το διοικητικό συµβούλιο του ΣΕΚ, στην πρόσφατη συνεδρίασή του, ενέκρινε την πρόταση του προέδρου της οργάνωσης και αποφάσισε να σταλεί νέο αίτηµα προς την πολιτεία που θα περιλαµβάνει συνοπτικά τα εξής:- Ειδικό νόµο ρύθµισης των δανείων των κτηνοτρόφων (αφορά 110.000 εκµεταλλεύσεις) σε όλες τις τράπεζες γιατί δεν µπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
- Κανένας στάβλος ή κτηνοτροφική εκµετάλλευση και κανένα σπίτι κτηνοτρόφου να µην µπορεί να εκποιηθεί.
- Επιπλέον ο σύνδεσµος µετά τη συνεδρίαση στις 7 Μαρτίου κάνει γνωστό ότι προτίθεται να ετοιµάσει συγκεκριµένη και ολοκληρωµένη πρόταση για ίδρυση ∆ιεπαγγελµατικής ή άλλων φορέων στήριξης και προώθησης και για τα υπόλοιπα τυριά, όπως για τη γραβιέρα Κρήτης. ∆ιαγραφή όλων των τόκων και µέρους του κεφαλαίου και το υπόλοιπο να αποπληρωθεί σε 20 χρόνια µε χαµηλό επιτόκιο, έτσι ώστε να συνεχιστεί η παραγωγή των πολύτιµων για τη χώρα κτηνοτροφικών προϊόντων (κρέας, γάλα κ.α).
Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΕΚ Παναγιώτης Πεβερέτος παρουσίασε στα µέλη του συνδέσµου την κρίσιµη κατάσταση που βρίσκεται σήµερα η αιγοπροβατοτροφία µε την απαράδεκτη µείωση των τιµών παραγωγού στο αιγοπρόβειο γάλα αλλά και την τακτική πολλών τυροκόµων να µην πληρώνουν τους παραγωγούς. «Αυτό έχει ως αποτέλεσµα πολλοί κτηνοτρόφοι, βρισκόµενοι σε απόγνωση, να ξεπουλάνε τα κοπάδια τους. Η ίδια κατάσταση τείνει να επικρατήσει και στην αγελαδοτροφία, λόγω της συµπίεσης των τιµών στο  αγελαδινό γάλα και κάτω από τα 35 λεπτά το κιλό, ενώ στην ΕΕ οι τιµές βρίσκονται σε άνοδο», τονίζεται σε ανακοίνωση ΣΕΚ.
Το διοικητικό συµβούλιο χαρακτήρισε θετικό το µέτρο που πήρε η Κυβέρνηση για το ακατάσχετο των αγροτικών επιδοτήσεων, όµως απαιτούνται µέτρα µείωσης του υψηλού κόστους παραγωγής και δραστική αντιµετώπιση των παράνοµων «ελληνοποιήσεων» εισαγόµενων προϊόντων ζωικής προέλευσης (π.χ. γάλα, γαλακτοκοµικά, κρέας, µέλι) και την τεράστια οικονοµική ζηµιά που υφίστανται οι αιγοπροβατοτρόφοι από τις «ελληνοποιήσεις» εισαγόµενου, κύρια πρόβειου γάλακτος και µέτρα για την αντιµετώπισή τους.
Τέλος ο ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση να αντιµετωπίσει άµεσα τις ζηµιές στο ζωικό κεφάλαιο, τις υποδοµές και τις ζωοτροφές στην Κρήτη, λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας, καθώς και το υψηλό κόστος µεταφοράς  εφοδίων κ.α. προϊόντων στο νησί».
Εν τω µεταξύ, σοβαρά ερωτήµατα ως προς τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων που καλούνται να λειτουργήσουν υπό το νέο καθεστώς µειωµένων τιµών της αγοράς, θέτει πρόσφατη οικονοµική µελέτη µε σενάρια µεταβλητότητας τιµής γάλακτος του ∆ρ. Καΐµακάµη του ΑΠΘ. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία για το κόστος παραγωγής και τη βιωσιµότητα των αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων υπό το νέο καθεστώς τιµών, αναφέρεται ότι η µείωση της εµπορικής τιµής του γάλακτος κατά 15%, οδηγεί σε µείωση της ακαθάριστης προσόδου κατά 10,2%, µείωση στο καθαρό κέρδος των εκµεταλλεύσεων κατά 42%, µείωση στο ακαθάριστο κέρδος κατά 16,5% και εν τέλει καταλήγει σε µείωση κατά 23% του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος. Σηµειωτέον ότι τα πράγµατα είναι ακόµα χειρότερα στο σενάριο µείωσης των τιµών σε ποσοστό 25%, σύµφωνα µε τις καταγγελίες των κτηνοτρόφων.

Ελένη Δούσκα

www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: