Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

Ως 3 Απριλίου η εξέταση των ενστάσεων για τις Εξισωτικές, εκτός πληρωμής οι συνταξιούχοι


Εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και υπογράφει ο αντιπρόεδρος του οργανισμού, κ. Γιώργος Κέντρος αναφέρει ότι «η εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών, όπου απαιτείται πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή, που ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της εκάστοτε Περιφερειακής Διεύθυνσης, εντός του διαστήματος 12.03.2019- 03.04.2019».
Πρόκειται για εγκύκλιο που αφορά το Μέτρο της Εξισωτικής Αποζημίωσης 13 και τα υπομέτρα 13.1 και 13.2.
Μετά το τέλος της εκδίκασης των προσφυγών αποστέλλεται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση στηνΚεντρική Υπηρεσία, Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας, αρχείο με το σύνολο των παραγωγώνπου πρέπει να αποδεσμευτούν από τον εν λόγω κωδικό.
Η αποστολή του αρχείου πρέπει να έχειπραγματοποιηθεί μέχρι την 05.04.2019.
Ποιο κωδικό συμπληρώνουν οι συνταξιούχοι που αποκλείονται
O κωδικός 97201 αφορά δεσμεύσεις κατά το στάδιο της παρτίδας πληρωμής λόγω αποχώρησης από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα η οποία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα από τον Ε.Φ.Δ., έχει ερμηνευτεί ως λήψη άμεσης σύνταξης από τον παραγωγό από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.
Υπενθυμίζουμε ότι, οι λαμβάνοντες άμεση σύνταξη απορρίπτονται κατά τη διαδικασία ένταξης στο Μέτρο και ο εν λόγω έλεγχος διεξάγεται μηχανογραφικά σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
«Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2018, δημιουργήθηκε ο προαναφερόμενος κωδικός προκειμένου να ενταχθούν οι εμπλεκόμενοι παραγωγοί αλλά να μην πληρωθούν μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου», τονίζεται στην εγκύκλιο.
Με τον εν λόγω κωδικό αντιμετωπίστηκαν και οι περιπτώσεις παραγωγών που τους ζητηθήκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συμπληρωματικά στοιχεία για τον έλεγχο της ενδικοφανούς προσφυγής κατά το στάδιο της ένταξης, δεν ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, αλλάομοίως περιλήφθηκαν στις καταστάσεις παραδεκτών αιτήσεων (εγκεκριμένων παραγωγών).

Δεν υπάρχουν σχόλια: