Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Εγκύκλιος και αίτηση συμμετοχής για την ''Πίτα του Ηπειρώτη 2017''ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 105 52 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.:210-3243822 – Fax: 210 3243281 www.panepirotiki.com - email: info@panepirotiki.com
Αριθ. Πρωτ.2980 Αθήνα 21-10-2016

Προς
Τα Διοικητικά Συμβούλια
α. των Ηπειρωτικών Σωματείων (μελών της ΠΣΕ)
β. των Ηπειρωτικών Πολιτιστικών Οργανώσεων

Αγαπητοί Συμπατριώτες,
Σας γνωρίζουμε ότι η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος θα πραγματοποιήσει την εκδήλωση «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2017» την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Σας παρακαλούμε, εάν επιθυμείτε να συμπεριληφθείτε στο πρόγραμμα και να συμμετάσχει στην εκδήλωση η χορευτική σας ομάδα, να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε την συνημμένη Δήλωση Συμμετοχής μέχρι 20-12-2016.

Παρακαλούμε οι δηλώσεις να αποστέλλονται στο email: info@panepirotiki.com ή στο fax: 210-3243281 και να επιβεβαιώνετε την αποστολή στο τηλ.: 210-3243822. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης και ο κανονισμός συμμετοχής θα σας σταλεί μετά τις δηλώσεις ενδιαφέροντος.

Σημείωση: Δηλώσεις συμμετοχής μετά την παρέλευση της ημερομηνίας δεν μπορεί να γίνουν δεκτές.

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιo

Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Δόσης                   Κώστας Γαβριήλ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προς
το Διοικητικό Συμβούλιο
της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος
Κλεισθένους 15, 105 52 Αθήνα Τηλ.: 210 3243822, fax: 210 3243281 e-mail: info@panepirotiki.com

Αγαπητοί συμπατριώτες
Παρακαλούμε να εντάξετε το χορευτικό μας συγκρότημα στο πρόγραμμα της εκδηλώσεώς σας «ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ 2017» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017. Όλα τα έξοδα της συμμετοχής μας, μάς επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Τ. Κ. ΠΟΛΗ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΝΟΜΟΣ):

FAX: email:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:

ΤΗΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ email:

ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:

ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΟΝΟΜΑ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΤΗΛ. ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ:

Email ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)

ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ:

ΠΑΙΔΙΚΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΑΝΤΡΕΣ …..- ΓΥΝΑΙΚΕΣ….

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΑΝΤΡΕΣ …..- ΓΥΝΑΙΚΕΣ….

ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΑΝΤΡΕΣ …..- ΓΥΝΑΙΚΕΣ….

( Τόπος ) ( Ημερομηνία)

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο/Η Πρόεδρος Ο/Η Γεν. Γραμματέας

(Υπογραφές σφραγίδα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: