Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Σύλλογος Προστασίας Αράχθου: Έλεγχοι ποιότητας των νερών

Επιστολή προς τους Δήμους Μετσόβου, Βορείων Τζουμέρκων, Κεντρικών Τζουμέρκων, Αρταίων και Νικολάου Σκουφά απέστειλε ο Σύλλογος Προστασίας Αράχθου με θέμα «Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων του Αράχθου», με την οποία προτείνει «να προχωρήσουν σε ελέγχους της ποιότητας των νερών στον ποταμό στα πρότυπα του Δήμου Ζίτσας».
Ακόμη ζητείται η ενημέρωση για το πότε θα συζητούν οι προτάσεις του Συλλόγου στα Δημοτικά Συμβούλια, προκειμένου εκπρόσωποί του να παρευρεθούν σε αυτά.
Πιο συγκεκριμένα στην επιστολή που κοινοποιείται στους: Περιφερειάρχη Ηπείρου και Διευθύνσεις Υδάτων της Περιφέρειας Ηπείρου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας αναφέρονται τα εξής:
«Ο Σύλλογος Προστασίας Αράχθου στα πλαίσια του συνεχούς αγώνα ενάντιων της όλο και αυξανόμενης ρύπανσης αλλά και της διασφάλισης της ποιότητας των υδάτων του Αράχθου προτείνει στις άνωθεν Δημοτικές Αρχές να προχωρήσουν σε ελέγχους της ποιότητας των νερών στον ποταμό στα πρότυπα του Δήμου Ζίτσας.
Πιο συγκεκριμένα, η δημοτική αρχή του Δήμου Ζίτσας έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για τον έλεγχο της ποιότητας των νερών στη τάφρο Λαψίστας και τον ποταμό Καλαμά μέσω του Εργαστηρίου Υγιεινής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Όσο αφορά τον Άραχθο, που είναι ένας από τους σημαντικότερους ποταμούς της χώρας και της Ηπείρου με πλούσιους υδροβιότοπους τόσο στις εκβολές του όσο και στην λίμνη του Πουρναρίου, έχει αφεθεί δίχως καμιά περιβαλλοντική προστασία.
Η λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού σε χώρο ακατάλληλο και μια ανάσα από τον Άραχθο, η παρουσία πολλών & δυστυχώς ανεξέλεγκτων κτηνοτροφικών - πτηνοτροφικών μονάδων πλησίον του ποταμού αλλά και το ενδεχόμενο μελλοντικής υδροδότησης περιοχών της Άρτας από τον Άραχθο πιστεύουμε ότι καθιστούν επιτακτική την σύναψη τέτοιου είδους συμβάσεων.
Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα της θεσμοθετημένης Πολιτείας, γιατί η διάσωση του Αράχθου ωφελεί όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και κάθε πολίτη που ζει σε αυτό τον τόπο.
Παρακαλούμε θερμά να μας ενημερώσετε για την συζήτηση των προτάσεών μας στα Δημοτικά σας Συμβούλια προκειμένου να παρευρεθούμε σε αυτά».

Δεν υπάρχουν σχόλια: