Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Φορο-σοκ στις αποδοχές Ιανουαρίου. Η νέα φορολογική κλίμακα ψαλιδίζει τους μισθούς.
Αναλυτικά παραδείγματα για τις επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση τον προηγούμενο χρόνο, εφαρμόζονται όμως από τους μισθούς Ιανουαρίου.

Λιγότερα χρήματα στους λογαριασμούς τους θα βρουν τις επόμενες μέρες οι περισσότεροι μισθωτοί και συνταξιούχοι μετά την μείωση των αποδοχών τους. Με τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου θα διαπιστώσουν ότι ο μισθός είναι μικρότερος καθώς η μηνιαία παρακράτηση φόρου θα υπολογιστεί με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα.
Στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια , μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν μικρές αυξήσεις αποδοχών έως 28 ευρώ το μήνα , για ετήσιο εισόδημα της τάξης των 9.000-10.000 ευρώ .
Αντίθετα οι μεγάλοι χαμένοι , είναι όσοι έχουν παιδιά, μετά την κατάργηση του πρόσθετου αφορολογήτου ορίου.
-Για παράδειγμα μισθωτός με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ. Ο φόρος που αναλογεί στα εισοδήματα του 2012 είναι 300 ευρώ αλλά κατά τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2013, ο φόρος αυξάνεται σε 540 ευρώ. Ο φόρος που θα παρακρατείται κάθε μήνα από τις αποδοχές αυξάνεται στα 37,99 ευρώ από 21,1 ευρώ το 2012 με αποτέλεσμα οι μηνιαίες του αποδοχές να μειωθούν κατά 16,9 ευρώ.
-Μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ και ένα παιδί θα χάσει 12 ευρώ το μήνα, αν έχει δύο παιδιά χάνει 26 ευρώ το μήνα και αν έχει τρία παιδιά και το αντίστοιχο εισόδημα χάνει 46,4 ευρώ το μήνα.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά η φορολόγηση των μισθών και των συντάξεων θα γίνεται με βάση μια νέα φορολογική κλίμακα ,στην υπάρχουν μόνο τρία κλιμάκια φορολογητέου εισοδήματος στα οποία θα αντιστοιχούν συντελεστές φόρου 22%, 32% και 42%.
Για τα πρώτα 25.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις θα ισχύει συντελεστής φόρου 22%, για τα επόμενα 17.000 ευρώ, δηλαδή για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τις 25.001 έως τις 42.000 ευρώ, θα ισχύσει συντελεστής φόρου 32% και για το υπερβάλλον των 42.000 ευρώ τμήμα του εισοδήματος θα ισχύει συντελεστής 42%.
Από κει και πέρα για ετήσια εισοδήματα μέχρι 21.000 ευρώ, όποιος φόρος προκύπτει με βάση τη νέα κλίμακα θα μειώνεται κατά ένα ποσό σταθερής έκπτωσης ύψους 2.100 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από τις 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ.
Με το νέα κλίμακα προκύπτουν οι εξής επιβαρύνσεις
α) Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους χωρίς παιδιά:
-μειώσεις φόρων από 100 έως και 400 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 5.000 και μέχρι 13.000 ευρώ,
-μειώσεις φόρων από 10 έως 80 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 13.000 και μέχρι 23.000 ευρώ.
-αυξήσεις φόρων από 60 έως και 1.280 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 23.000 και μέχρι 40.000 ευρώ
- αυξήσεις φόρων από 1.680 έως και 2.880 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 40.000 και μέχρι 100.000 ευρώ
β) Για τους μισθωτούς με 1 παιδί:
- μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων από 80 έως και 200 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 5.000 και μέχρι 11.000 ευρώ,
- αυξήσεις φόρων από 40 έως και 200 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 11.000 ευρώ και μέχρι 23.000 ευρώ
- αυξήσεις φόρων από 260 έως και 1.480 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 23.000 ευρώ και μέχρι 40.000 ευρώ
- αυξήσεις φόρων από 1.880 έως και 3.080 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 40.000 ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ
γ) Για τους μισθωτούς με 2 παιδιά,:
- αυξήσεις φόρων από 120 έως και 400 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 10.000 και μέχρι 23.000 ευρώ
- αυξήσεις φόρων από 460 έως και 1.680 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 23.000 ευρώ και μέχρι 40.000 ευρώ
- αυξήσεις φόρων από 2.080 έως και 3.280 ευρώ το χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 40.000 ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ


Δεν υπάρχουν σχόλια: