Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019

Δύσκολοι καιροί για την μεταποίηση στην Ήπειρο


Προβληματίζουν τα στοιχεία μελέτης που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και τα οποία αποτυπώνουν την σημερινή κατάσταση της βιομηχανίας σε ολόκληρο το βορειοελλαδικό τόξο (Ήπειρος, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη).
Η εικόνα αποβιομηχάνισης της Βόρειας Ελλάδας δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, απλώς επιβεβαιώνει τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να επιβιώσουν σήμερα οι επιχειρήσεις, να κρατήσουν το προσωπικό τους και να μπορέσουν να αναπτυχθούν! 
Ωστόσο κατά την περίοδο 2002-2017 οι μεταποιητικές επιχειρήσεις απώλεσαν το 22% του κύκλου εργασιών, το 24% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, το 35% της απασχόλησης, ενώ οι επενδύσεις υποχώρησαν κατά 66%!
Ο Νομός Κιλκίς παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό ενεργών ΑΕ και ΕΠΕ (28%), ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία όσον αφορά την περιοχή μας, στο Νομό Ιωαννίνων σε σύνολο 312 επιχειρήσεων Α.Ε. και ΕΠΕ, ενεργές είναι 188 (60%) και ανενεργές 124 (40%). Στο Νομό Θεσπρωτίας σε σύνολο 30 επιχειρήσεων ενεργές είναι οι 20 και ανενεργές οι 10. Στο Νομό Άρτας, σε σύνολο 55, ενεργές είναι οι 27 και ανενεργές οι 28. Τέλος στο Νομό Πρέβεζας σε σύνολο 102 επιχειρήσεων, οι 48 είναι ενεργές και οι 54 ανενεργές.
Προτάσεις 
Η παρουσίαση της έρευνας πραγματοποιήθηκε χθες στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου των δυο φορέων που διοργανώθηκε με αφορμή την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο: «Η μεταποίηση της Βόρειας Ελλάδας προς το 2020: κύρια μεγέθη, βιομηχανικές συγκεντρώσεις και αναγκαίες προσαρμογές βιομηχανικής πολιτικής».
Η μελέτη διενεργήθηκε εντός του 2018 από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ με την υποστήριξη της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.
Η ουσιαστική αξιοποίηση του νεοσύστατου Υπουργείου Βιομηχανίας και η ενίσχυση του ρόλου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η άσκηση έμμεσης κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής, η κωδικοποίηση και η απλοποίηση της νομοθεσίας που αφορά στην επιχειρηματικότητα, η αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου και η αλλαγή του πλαισίου ελέγχου και εποπτείας της αγοράς είναι μερικές από τις προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής που παρουσίασαν ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ Αθ. Σαββάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Αθ. Ψαθάς.
Βασικά συμπεράσματα 
Σε σχέση με τα ευρήματα και από την έρευνα γνώμης που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης, τα βασικά συμπεράσματα - παράγοντες που συνετέλεσαν στην αποβιομηχάνιση, μεταξύ άλλων, είναι:
- «Αργά» αντανακλαστικά για τη στρατηγική ανταπόκριση στις αλλαγές από το εξωτερικό περιβάλλον δραστηριοποίησης.
- Υψηλός ανταγωνισμός, και κυρίως ανταγωνισμός τιμών από χώρες χαμηλού κόστους.
- Έλλειψη ρευστότητας, αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση.
- Έλλειψη κουλτούρας για την αντιμετώπιση μεγάλης έκτασης κρίσεων.
- Άλλοι παράγοντες όπως αδυναμία διαρκούς βελτίωσης προϊόντων, παραγωγής καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας, κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: