Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020

Με τροπολογία βγαίνουν σύνταξη ασφαλισμένοι ΟΓΑ με ένσημα 2016

«Παράθυρο» για σύνταξη από τον πρώην ΟΓΑ ανοίγει για 35.000 ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, οι οποίοι ενώ πλήρωναν επί σειρά ετών εισφορές, ξαφνικά βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αδυναμία συνταξιοδότησής τους και την επιστροφή των εισφορών τους και μάλιστα ατόκως.

Με την τροπολογία νομιμοποιείται- υπό προϋποθέσεις - ο χρόνος ασφάλισης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2016 των ασφαλισμένων στον πρώην ΟΓΑ και θεμελιώνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης των εγγεγραμμένων στα μητρώα ασφαλισμένων των κλάδων πρόσθετης και κύριας ασφάλισης αγροτών του πρώην ΟΓΑ, οι οποίοι έχουν καταβάλλει επί σειρά ετών εισφορές και είχαν προσδοκία σύνταξης.

Όπως αναφέρει η σχετική διάταξη το συγκεκριμένα πρόβλημα αντιμετωπίζεται και νομιμοποιείται, ο μέχρι 31/12/2016, διανυθείς χρόνος ασφάλισης στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, εφόσον, μέχρι την υποβολή αιτήματος συνταξιοδότησης, εξοφλήσουν τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.

Ομοίως, νομιμοποιείται ο χρόνος ασφάλισης σε περίπτωση που έχει γίνει μέχρι την ισχύ του νόμου ρύθμιση οφειλών, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης του υπολειπόμενου ποσού της οφειλής του ασφαλισμένου, μέχρι την υποβολή του αιτήματος συνταξιοδότησης. Σε περίπτωση δε που ο τελευταίος εκπέσει της ρύθμισης, πριν καταβάλει όλες τις δόσεις του, νομιμοποιείται μόνο ο εξοφλημένος, βάσει των καταβληθεισών δόσεων, χρόνος ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης αποτελεί η μη υποχρεωτική υπαγωγή των ασφαλισμένων, κατά τον ίδιο χρόνο, στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης.

https://www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: