Τρίτη, 21 Απριλίου 2020

Ιόνια οδός - Τζουμέρκα, με ταχείς ρυθμούς

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρά η οδική σύνδεση των Τζουμέρκων με την Ιόνια Οδό. Πρόκειται για τον δρόμο από τον Ανισόπεδο Κόμβο Τερόβου μέχρι την γέφυρα της Πλάκας, το οποίο επίσημα ξεκίνησε πριν από ενάμισι χρόνο περίπου.
Ο νέος οδικός άξονας αποτελεί σχεδόν καθολικά νέα χάραξη και όχι βελτίωση κάποιας προϋφιστάμενης οδού. Περιλαμβάνει δύο ισόπεδες συνδέσεις με την 7η και τη 2η επαρχιακή οδό καθώς και άλλες τρεις που αποκαθιστούν την οδική σύνδεση με το υπάρχον οδικό δίκτυο.
Το κόστος του έργου είναι 25 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 20.161.290,32 ευρώ). Ο ανάδοχος έχει δώσει έκπτωση 58,17%.
Η διάρκεια για την ολοκλήρωση είναι 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό σημαίνει ότι το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως το καλοκαίρι του2021.
Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους.
Το οδικό πλέγμα της περιοχής συμπληρώνεται με την αναβάθμιση του οδικού άξονα από την Γέφυρα Πλάκας μέχρι τα Πράμαντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: