Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

Σύμφωνο Συνεργασίας και Φιλίας μεταξύ των Επιμελητηρίων Πρέβεζας και Φλώρινας

Σύμφωνο Συνεργασίας και Φιλίας μεταξύ των Επιμελητηρίων Πρέβεζας και Φλώρινας

Εκδήλωση με αφορμή την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας και Φιλίας μεταξύ των Επιμελητηρίων Φλώρινας και Πρέβεζας πραγματοποιήθηκε χθες στο Επιμελητήριο Φλώρινας .

Σκοπός της συνεργασίας μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων είναι η επίτευξη της προόδου και της βελτίωσης των συνθηκών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και του τουρισμού μεταξύ των δύο περιοχών Φλώρινας και Πρέβεζας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και των δύο περιοχών καθώς επίσης και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Δακής Γεώργιος, η Αν. Γενική Γραμματέας ΔΟΣ & ΑΣ του Υπουργείου Εξωτερικών κα Μαγδαληνή Καρακόλη καθώς επίσης και οι Αντιπεριφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας κ. Ηλιάδης και ο κ. Ευαγγέλου.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας κ. Σαπαλίδης και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Γιαμάς αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο νομών, στις δυνατότητες ανάπτυξης που έχουν οι περιοχές τους στον τομέα του τουρισμού και της μεταποίησης, ενώ υπογράμμισαν πως οι επιχειρήσεις των νομών τους είναι αξιόλογες και δυναμικές. Επιπρόσθετα και οι δύο Πρόεδροι τόνισαν ότι οι επιχειρηματικές συνεργασίες μεταξύ των μελών των δύο Επιμελητηρίων θα αποφέρουν πολλαπλά οφέλη και θα ανοίξουν νέους επιχειρηματικούς δρόμους.

IMG 1438

Η Αν. Γενική Γραμματέας ΔΟΣ & ΑΣ του Υπουργείου Εξωτερικών κατά την ομιλία της συνεχάρη τα δύο Επιμελητήρια για την πρωτοβουλία τους και υπογράμμισε την αναγκαιότητα ανάληψης από κοινού δράσεων εξωστρέφειας ως απάντηση για την έξοδο από την κρίση. Επίσης τόνισε πως η Πολιτεία σε συνεργασία με τους φορείς επιδιώκει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι η υλοποίηση του Συμφώνου Συνεργασίας και Φιλίας μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων θα συντελέσει στην καλύτερη προώθηση των προϊόντων των περιοχών αυτών και θα τονώσει την επιχειρηματική ζωή των δύο νομών.
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Δακής αναφέρθηκε στις δράσεις της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας όσον αφορά στην στήριξη των επιχειρήσεων ενώ ταυτόχρονα αναφέρθηκε σε πλείστα έργα που υλοποιεί η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας με σκοπό την δημιουργία κατάλληλων υποδομών που θα συντελέσουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στην αναβάθμιση των νομών της Περιφέρειας.
Εν συνεχεία τον λόγο πήραν οι Αντιπεριφερειάρχες Δ. Μακεδονίας καθώς και παρευρισκόμενοι επιχειρηματίες οι οποίοι εξέφρασαν την βούλησή τους να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του Συμφώνου Συνεργασίας και Φιλίας.

Σημειώνεται ότι, με το εν λόγω Σύμφωνο, τα Επιμελητήρια Φλώρινας και Πρέβεζας συμφώνησαν να προβούν σε πράξεις συνεργασίας, να προωθούν και να ενισχύουν επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των μελών τους με σκοπό την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων στον τομέα του τουρισμού, της μεταποίησης και του εμπορίου. Επίσης συμφώνησαν να συμβάλλουν από κοινού στην προώθηση των προϊόντων που παράγουν οι επιχειρήσεις - μέλη των Επιμελητηρίων τους και να μεριμνούν για την δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών που να συνδέουν την προσφορά και τη ζήτηση των προϊόντων. Με το εν λόγω Σύμφωνο επιπροσθέτως, αποδέχθηκαν να μεριμνούν για την καθιέρωση ενός συστήματος θεμιτού και υγιούς ανταγωνισμού ώστε να επιτευχθεί η αύξηση των συναλλαγών επ' ωφελεία των επιχειρήσεων - μελών των Επιμελητηρίων καθώς και να συμβάλλουν στη δημιουργία αμοιβαίου εμπορικού και επιχειρησιακού οφέλους και στη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και καλής πίστης μεταξύ τους.
Τέλος, τα δύο Επιμελητήρια εξέφρασαν την βούληση να μεριμνούν για την εποικοδομητική και απαραίτητη ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και πρακτικών στους τομείς του τουρισμού και του εμπορίου παρέχοντας ο καθένας τους τη γνώση και την πείρα του για τη σωστή ανάπτυξη σημαντικών παραγόντων της οικονομίας των περιοχών τους. Επίσης δεσμεύτηκαν στα πλαίσια της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας να αναλαμβάνουν από κοινού δράσεις εξωστρέφειας των επιχειρήσεων - μελών και των δύο Επιμελητηρίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: