Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022

Ακύρωση αιολικού πάρκου "ΑΕΤΟΣ" 42 ΜW στην κοιλάδα του Αχελώου. Επηρεάζει άμεσα το φράγμα Αυλακίου

«ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 1ης ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» ( ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΧΕΛΩΟΥ –ΟΡΗ ΒΑΛΤΟΥ ΝΑTURA 2000 GR2100063 )…… είπε ο ΟΦΥΠΕΚΑ-Φορέας Διαχείρησης του ΥΠΕΚΑ  γνωμοδοτώντας για Αιολικό Πάρκο στην Κοιλάδα του Αχελώου στη Θέση «ΑΕΤΟΣ» δήμου Γ.Καραισκάκη.

      Το πρώτο  βαθύ “ρήγμα”  στην Μ.Π.Ε- Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων  του  σχεδιαζόμενου Φράγματος Αυλακίου  στην Κοιλάδα του Αχελώου είναι γεγονός  και είναι καταλυτικό.     Από αλλού το περιμέναμε, από αλλού ήρθε……..

     Προκλήθηκε    με την Διακοπή διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης (δημόσια διαβούλευση)  και αρχειοθέτησης φακκέλου  του έργου: "ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 42,0 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΕΤΟΣ ΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ", με φορέα του έργου την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΤΑΣ ΑΕΤΟΙ Ε.Ε.» στην Κοιλάδα του Αχελώου. Έτσι μετά την ακύρωση των Αιολικών στα Άγραφα με το ίδιο  αιτιολογικό ότι  δηλ διασπάται η συνοχή  περιοχής ΝΑΤΟΥΡΑ 2000 έρχεται  νέα ακύρωση έργου ΑΠΕ αυτή τη φορά  μέσα στον πυρήνα της Κοιλάδας Αχελώου της προστατευόμενης περιοχής   αφού η Μ.Π.Ε αφορά αυτή καθ αυτή την περιοχή  ΝΑΤOURA 2000  του Εθνικού Πάρκου  «ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΧΕΛΩΟΥ- ΟΡΗ ΒΑΛΤΟΥ» GR211006  με  το έργο  βρίσκεται  εντος της Κοιλάδας του Αχελώου. Είναι η περιοχή πάνω από τη Μεγαλόχαρη και το Αστροχώρι της ΔΕ Τετραφυλίας του δήμου Γ. Καραισκάκη..

1.             Η Ειδική Περιβαλλοντική μελέτη του έργου αυτού  αναλύει  τους κινδύνους της υποβάθμισης και καταστροφής του Περιβάλλοντος της προστατευόμενης Περιοχής  από τις ανεμογεννήτριες. Πόσο μάλλον με το καταστροφικό έργο του Φράγματος Αυλακίου με πολλαπλάσια μεγέθη καταστροφής και  πλήρη εξαφάνισης  δια πνιγμού του Οικότοπου τηε Κοιλάδας . Προς τιμήν τους οι συντάκτες της ειδικής έκθεσης-ανεξάρτητο μελετητικό γραφείο «ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Ι.Κ.Ε»  επισημαίνουν -και ορθά- τους κινδύνους εξαφάνισης της Χλωρίδας της Πανίδας των βιότοπων και των οικότοπων της περιοχής από την εγκατάσταση γενικά  των Α.Π.Ε  περιλαμβανομένων των Ανεμογεννητριών και Υδροηλεκτρικών φραγμάτων , ασχέτως  αν  αυτό επιβαρύνει αρνητικά την διαδικασία  έγκρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,πράγμα το οποίο και συνέβη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της Γνωμοδότησης του ΟΦΥΠΕΚΑ του κρατικού Φορέα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 του ΥΠΕΚΑ -συμπερασματικά λέει-ότι δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει θετικά για  ένα έργο ΑΠΕ που έχει ως αποτέλεσμα «τον κατακερματισμό τύπων οικότοπων 1ης Προτεραιότητας (Κοιλάδα Αχελώου –όρη Βάλτου) και προτείνεται η εξέταση εναλλακτικών λύσεων ως προς την χωροθέτησή του» σ.σ (Προφανώς εκτός Κοιλάδας του Αχελώου.).

 Είναι αυτονόητο  ότι η απόφαση και τα αποτελέσματα αυτής  επηρεάζουν    άμεσα  και την Μ.Π.Ε του Φράγματος Αυλακίου  που πρόκειται να κατασκευαστεί εντος της Περιοχής ΝΑΤΟΥΡΑ της Κοιλάδας του Αχελώου καθότι  εξαφανίζει καταστρέφει και κατακερματίζει τους οικοτοπους και τα ενδιαιτήματα σπάνιων ζώων πτηνών και ιχθύων αλλά και ανθρωπογενή δραστηριότητα,   Όμως η αποκαλυψη είναι αλλού. Αν  κάνει τον κόπο κάποιος να συγκρίνει την  Ειδική Περιβαλλοντολογική μελέτη του ΑΣΠΗΕ ΑΕΤΟΣ   με την Μ.Π.Ε. του Φραγματος Αυλακίου, είναι η μέρα με τη νύχτα.  Θα διαπιστώσει ότι η Μελέτη του Φράγματος Αυλακιου για τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις του έργου, είναι μόνο για αρχάριους και αφελείς.Διότι, -αντίθετα από την ειδική Μελέτη του ΑΣΠΗΕ ΑΕΤΟΣ- Αποκρύβει -σκοπίμως νομίζουμε- για ευνόητους λόγους, όλες τις αρνητικές επιπτώσεις και παρουσιάζει την επόμενη της κατάκλισης της Κοιλάδας του Αχελώου λογω  του  φράγματος, ως  περιβαλλοντολογική ανάσταση και ανάταση της περιοχής, ενώ θα πρόκειται ουσιαστικά για τον νέο «κατακλυσμό του Δευκαλίωνα» που θα εξαφανίσει για πάντα το ομορφότερο κομμάτι που απέμεινε στον Αχελώο και την αρχέγονη ιστορία του. Είδικά στο κεφάλαιο 9  Εκτίμηση –αξιολόγηση Περιβαλλοντικών  επιπτώσεων, στρογγυλεύει ,αποσιωπά και υποβαθμίζει τους υπαρκτούς κινδύνους από την κατασκευή του φαραωνικού αυτού έργου. Αποκρύπτουν δηλ. την καταστροφή και τον κατακερματισμό τύπων οικότοπων 1ης Προτεραιότητας Κοιλάδα Αχελώου –όρη Βάλτου εξαφανίζοντας-υποβαθμίζοντας δραματικά το  Περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής. Αν συγκρίνει κανείς τις δύο μελέτες είναι η μέρα με τη νύχτα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα φράγματα του Αχελώου συγκαταλέγονται στην ομάδα με τα μεγαλύτερα φράγματα στον κόσμο. Δεν αντέχει πλέον άλλα φράγματα. Αυτό είπε και το Συμβούλιο Επικρατείας,αλλα ποιος ακούει?? Οι συντάκτες της είδικής έκθεσης για το Αυλάκι, μετά τις εξελίξεις αυτές  θα πρέπει να  μην αισθάνονται  τουλάχιστον….βολικά.


    Πλέον είμαστε αισιόδοξοι, ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να είναι διαφορετική η γνωμοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ για το φράγμα Αυλακίου από ότι για το Αιολικό του Γαβρόγου στη Θέση ΑΕΤΟΣ  αφού πρόκειται για το ίδιο ενιαίο περιβαλλοντολογικό σύνολο ως ΄΄Κοιλάδα Αχελώου-Ορη Βάλτου΄΄. Είναι μια σημαντική εξέλιξη που δείχνει ότι δεν μπορεί αβασάνιστα να καταστραφεί  ένα ολόκληρο οικοσύστημα για ένα υδροηλεκτρικό φράγμα που στο κάτω-κάτω ισοδυναμεί με δύο αιολικά πάρκα. 42ΜW το ΑιολικόAΕΤΟΣ - 83 MW το Φράγμα Αυλακίου και με περιβαλλοντολογικές καταστροφές δεκαπλάσιες.Ας αναλογιστεί  και κανένας  ότι με το φράγμα Αυλακίου, στην Κοιλάδα του Αχελώου πνίγονται πέντε χωριά και δεν ιδρώνει το αυτί κανενός αρμοδίου.

      Επισημαίνουμε ότι η  απόφαση αυτή επηρεάζει άμεσα το έργο  του Αυλακίου. Προτρέπουμε αυτούς που κόπτονται για την κατασκευή του φράγματος και ειδικότερα τιν  δήμο Αργιθέας και Περιφέρεια Θεσσαλίας  που αβίαστα γνωμοοδότησαν υπερ της Μ.Π.Ε. Αυλακίου με πρόσχημα τις απολιγνητοποιήσεις πράσινες ενέργειες και τα φανταστικά  ανταποδοτικά να διαβάσουν καλά  την ειδική  περιβαλλοντολογική μελέτη του Αιολικού ΑΕΤΟΣ  της Κοιλάδας του Αχελώου και την απόφαση της Αποκεντρωμένης διοίκησης ΗΠΕΙΡΟΥ –ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ .Ας αναλογιστούν την καταστροφή  επιζητούν να κάνουν στην περιοχή μας  και ας ανακαλέσουν έστω και τώρα τις καταστροφικές αποφάσεις τους. Κλείστε επιτέλους τις πληγές της Συκιάς και της Μεσοχώρας  με την κατασκευή τους  και αφήστε την Κοιλάδα του Αχελώου ήσυχη.

      Ας αναλογιστουν όλοι  ότι πάνω από τα οικονομικά και τα προσωπικά μικροσυμφέροντα, υπάρχουν και μείζονα  ζητήματα όπως   η προστασία της φύσης ,η προστασία του φυσικού μας πλούτου, η κληρονομιά των επόμενων γενεών, η επιβίωσή μας , η  ίδια  η ζωή μας. Όχι όλα στο βωμό του κέρδους.

 Αυτό απέδειξε και αυτό έπραξε  η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ –ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ο ΟΦΥΠΕΚΑ  εν αντιθέσει με πλήθος προθύμων κρατικών υπαλλήλων και υπηρεσιών- πλην εξαιρέσεων, που ελαφρά τη καρδία-αβασάνιστα  δίνουν σωρηδόν θετικές γνωμοδοτήσεις για τόσο σημαντικα έργα από τη θαλπωρή των  γραφεία τους. Αποδεικνύεται στο τέλος ότι δεν  ανήκουν όλοι  στην τάξη των προθύμων.  Υπάρχουν και αυτοί που δεν παρασύρονται αλλά αντιστέκονται για να είναι ήσυχοι με τη συνείδηση τους.

    Μετά από αυτές τις σοβαρές  εξελίξεις εκτιμούμε ότι είναι μονόδρομος για το ΥΠΕΝ και αναμένουμε  να ακυρώσει- διακόψει  την διαδικασία αδειοδότητσης του Φράγματος Αυλακίου  και την ακύρωση της Μ.Π.Ε για τους  ίδιους λόγους που ακυρώθηκε το  το Αιολικό πάρκο ΑΕΤΟΣ στο Δημο Γ.Καραισκάκηλόγους και να μην επιμείνουν πλέον στην κατασκευή του . εξ άλλου αντίθετες στο έργο έχουν ταχθεί στο σύνολό τους οι τοπικές κοινωνίες και ειδικότερα οι των θιγόμενων περιοχών Αργιθέας Καρδίτσας  και Τετραφυλίας ΄Αρτας.

Περιληπτικά το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   έχει ως εξής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

Ημερομηνία  15-07-2022

Αριθ. Πρωτ. Εξερχ. : 77967

Θέμα  : Διακοπή διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου: "ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 42,0 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΕΤΟΣ ΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ", με φορέα του έργου την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΤΑΣ ΑΕΤΟΙ Ε.Ε.»

Σχετικά 1……..

            2………..

            3……

    Ύστερα από τα ανωτέρω σχετικά και έχοντας υπόψη:

1…….12

 9.-  Το υπ΄ αριθμ. 9591/8-06-2022 γνωμοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι: «Όπως αναλύθηκε στις παραπάνω παραγράφους (δέουσα εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου), η κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω ΑΣΠΗΕ, θα έχει ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό τύπων οικοτόπων 1ης προτεραιότητας διατήρησης σε εθνικό επίπεδο και συνάμα θα παρεμποδίσει την υλοποίηση των στόχων του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για τα πτωματοφάγα είδη ορνιθοπανίδας Γυπαετό (Gypaetus barbatus), Όρνιο (Gyps fulvus) και Μαυρόγυπα (Aegypius monachus), όπως αυτό θεσμοθετήθηκε με την ΥΑ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/68086/2149 (ΦΕΚ 3663/Β’/09.08.2021). Συνεπώς, για το εν λόγω έργο προτείνεται η εξέταση εναλλακτικών λύσεων ως προς την χωροθέτησή του».

3. Σας γνωρίζουμε ότι διακόπτουμε τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 42,0 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΕΤΟΣ ΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ", με φορέα του έργου την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΤΑΣ ΑΕΤΟΙ Ε.Ε.» και κάθε σχετικό με αυτήν διοικητικό έγγραφο τίθεται στο αρχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. 167563/2013 (ΦΕΚ 964/Β).

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ       

                                                 (Ενημερωτικό)

 

                         ΑΙΟΛΙΚΟ ΄΄ΑΕΤΟΣ –ΔΗΜΟΥ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

            ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

          ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΝΑΤΟΥΡΑ 2000      

              GR2100063 «ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΧΕΛΩΟΥ-ΟΡΗ ΒΑΛΤΟΥ»


Σελίδες 10-11 Εισαγωγή-Νομικό πλαίσιο

12.-Στόχος Μελέτης

13.- ΝΑΤΟΥΡΑ GR211006 ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΧΕΛΩΟΥ-ΟΡΗ ΒΑΛΤΟΥ

16.- Περιγραφική κατάσταση φυσικού. Περιβάλλοντος

17.- η αναφερόμενη κόιτη 12 χιλιομέτρων εξαφανίζεται παντελώς H σημασία του Αχελώου ως οικοσύστημα.

18.-Περιοχή υψηλής σημασίας  ενδιαοιτημάτων


20.- κίνδυνοι απο αύξηση στασιμων υδάτων(όπως  η λίμνες φραγμάτων)

27 Ποταμός Αχελώος 29.-Ζ.Ε.Π

38.-GR088

39-4-.- Καταφύγια άγριας Ζωής

59-60  Απειλές από Υδροηλεκτρικά- βιότοποι KORINE

65.-Εθνικά Πάρκα

81-82.-Αιτίες πίεσης ενδιαιτημάτων

104-Κίνδυνοι δασικών και πεδινών εκτάσεων

106 .- Απομάκρυνση(εξαφάνιση) ώριμων δέντρων

108.-…….

109 Συρίκνωση βιότοπων 

131.-134- περιγραφή ενδιαιτημάτων

135.- Καταγραφή κατάστασης

136.- ΖΕΠ διατήρησης

144.-Διατήρηση ορνιθοπανίδας

147.- Κύριες απειλές-προστατευόμενα είδη

152-153.- Βιοποικιλότητα-Πανίδα (Η περιοχή είναι σημαντική για τα πουλιά της Ελλάδος)

173.-Επιπτώσεις στην αλλαγή οικοτόπων

210.-Επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα

212.-Αρνητική επίδραση στην περιοχή Επίσημη εφημερίδα Ευρωπαικής Ενωσης για μη  υποβάθμιση οικοτόπων

213.- Δέουσα εκτίμηση   sos

214.- Δέουσα εκτίμηση στην ορνιθοπανίδα.

233.-Σύνοψη επιπτώσεων

235.-…κατασκευή των των έργων

237.-Ανάγκη διασφάλισης διατήρησης ισορροπίας

243.-Αντισταθμιστικά μέτρα

244-245.- 264 ΟΦΥΠΕΚΑ -ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ημερομηνία  15-07-2022

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &

Αριθ. Πρωτ. Εξερχ. : 77967

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

Σχετ: 20957/25-02-2022, 34919/4-04-2022, 51385/16-05-202, 51584/16-05-2022, 54109/23-05-2022, 54952/24-05-2022, 63280/14-06-2022, 71874/4-07-2022

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ &

 

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ :

 

«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΤΑΣ ΑΕΤΟΙ Ε.Ε.»

(ΔΙΑ της «ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.»

1ο χλμ Θέρμης Αεροδρομίου Μακεδονία Τ.Θ. 60649 Τ.Κ. 57001)

Ταχ. Δ/νση

:

5ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης

 

Ταχ. Κώδικας

:

454 45  Ιωάννινα

 

Πληροφορίες

:

Έφη Εξάρχου

 

Τηλέφωνο

:

26510 – 90228

 

Fax

:

26510 – 90227

 

Ιστοσελίδα

:

www.apdhp-dm.gov.gr

 

e-mail

:

exarchoue@apdhp-dm.gov.gr

 

 

 

 

Θέμα

 

:

Διακοπή διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου: "ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 42,0 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΕΤΟΣ ΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ", με φορέα του έργου την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΤΑΣ ΑΕΤΟΙ Ε.Ε.»

 

 

Σχετικά

 

:

1.  Την από 22/02/2022 (Α.Π. ΠΕ.ΧΩ.Σ: 20957/25-02-2022) και την 02/2022 (Α.Π. ΠΕ.ΧΩ.Σ: 34919/4-04-2022) αιτήσεις εκπροσώπου του φορέα της δραστηριότητας, με την υποβολή της ΜΠΕ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

2.  Η Υπηρεσία μας ολοκλήρωσε τον έλεγχο του φακέλου και συνέταξε έντυπο Δ3 το οποίο αναρτήθηκε στο ΗΠΜ την 17-03-2022.

3.  Τo με αρ. πρωτ. 28577/17-03-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας, με τα οποία έγινε διαβίβαση του φακέλου της ΜΠΕ σε υπηρεσίες και φορείς της διοίκησης και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, στη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Δ/νση Δασών Άρτας, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου , στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΠΕΧΩΠ Άρτας), στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ, στο ΓΕΕΘΑ.

 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω σχετικά και έχοντας υπόψη:

 

 

 1. Η υπ αριθμ. 2186/45766/28-03-2022 αρνητική γνωμοδότηση (έντυπο Δ9) της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΠΕΧΩΠ Άρτας).
 1. Η υπ΄ αριθμ. 193611/3-05-2022 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας, που αφορά τη διαβίβαση του φακέλου στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ για την κατά Νόμο γνωμοδότηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
 2. Το υπ΄ αριθμ. 68159/1126/6-05-2022 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου που  αφορά τη διαβίβαση απόψεων γνωμοδοτήσεων επί της ΜΠΕ, όπου ο Δήμος Γ . Καραϊσκάκη γνωμοδότησε αρνητικά.
 3. Η υπ΄ αριθμ. 51305/13-05-2022 θετική γνωμοδότηση υπό όρους της Δ/νσης Δασών Άρτας.
 4. Το υπ΄ αριθμ. 037/15-05-2022 (Αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ: 51584/16-05-2022) έγγραφο της Ομοσπονδίας Ραδοβιζινών Άρτας.
 5. Το υπ΄ αρ. 51385/16-05-2022 έντυπο απόψεων ενδιαφερόμενου κοινού (Δ11) με αρνητικές γνωμοδοτήσεις των φορέων.
 6. Το υπ΄ αριθμ. 54952/24-05-2022 έγγραφο του Δικηγορικού γραφείου Τρύφωνα Κόλλια & Συνεργατών στο οποίο αναφέρονται οι αρνητικές  απόψεις  αυτού.
 7. Το υπ΄ αριθμ. 2186/45766/12-05-2022 (Αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ: 54109/23-05-2022) έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΠΕΧΩΠ Άρτας), που αφορά την αρνητική γνωμοδότηση αυτής (έντυπο Δ9).
 8. Το υπ΄ αριθμ. 9591/8-06-2022 γνωμοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι: «Όπως αναλύθηκε στις παραπάνω παραγράφους (δέουσα εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου), η κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω ΑΣΠΗΕ, θα έχει ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό τύπων οικοτόπων 1ης προτεραιότητας διατήρησης σε εθνικό επίπεδο και συνάμα θα παρεμποδίσει την υλοποίηση των στόχων του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για τα πτωματοφάγα είδη ορνιθοπανίδας Γυπαετό (Gypaetus barbatus), Όρνιο (Gyps fulvus) και Μαυρόγυπα (Aegypius monachus), όπως αυτό θεσμοθετήθηκε με την ΥΑ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/68086/2149 (ΦΕΚ 3663/Β’/09.08.2021). Συνεπώς, για το εν λόγω έργο προτείνεται η εξέταση εναλλακτικών λύσεων ως προς την χωροθέτησή του».
 9. Το αριθ. 89159/1518/8-06-2022 (Αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ: 63280/14-06-2022) έγγραφο (έντυπο Δ10) της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η αρ. 3/45/9-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΝ397Λ9-79Η) αρνητική Απόφαση για την υλοποίηση της δραστηριότητας.
 10. Το από 4-07-2022 (Αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ: 71874/4-07-2022) έγγραφο του φορέα του έργου του θέματος, όπου αφορά την αίτηση για  προσωρινή αναβολή της διαδικασία του  ΠΕΣΠΑ για το συγκεκριμένο έργο.
 11. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από τις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών – φορέων, στην υποβληθείσα ΜΠΕ διαπιστώνονται ουσιώδεις ελλείψεις οι οποίες καθιστούν επιβεβλημένη την αναθεώρηση ή μείζονα τροποποίησή της, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 

 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι διακόπτουμε τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 42,0 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΕΤΟΣ ΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ", με φορέα του έργου την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΤΑΣ ΑΕΤΟΙ Ε.Ε.» και κάθε σχετικό με αυτήν διοικητικό έγγραφο τίθεται στο αρχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. 167563/2013 (ΦΕΚ 964/Β).

 

 

 

Εσωτερική Διανομή

Με εντολή Συντονιστή ΑΔΗΔΜ

1.

Φ.2.9.3

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης

2.

Τμ. Περ. & Χωρ. Σχ.

 

3.

Εξάρχου Έφη

 

 

 

Σεραφείμ Τσιπέλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: