Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Απελπισμένοι οι κτηνοτρόφοι στη Θεσπρωτία, αρχίζουν να εγκαταλείπουν τον κλάδο!


Η κατάσταση, η οποία επικρατεί στη Θεσπρωτική κτηνοτροφία και ιδιαίτερα στην αιγοπροβατοτροφία είναι κάτι παραπάνω από απελπιστική. Οι κτηνοτρόφοι έχουν προ πολλού εξαντλήσει τις αντοχές τους, αδυνατώντας πλέον να συντηρήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους, με αποτέλεσμα να εγκαταλείπουν τον κλάδο. Οι πολύ χαμηλές τιμές τόσο του γάλακτος όσο και του κρέατος, όπως έχουν διαμορφωθεί, είναι πολύ κάτω από το κόστος παραγωγής  και έχουν δημιουργήσει συνθήκες «νευρικής κρίσης». 
Μεταξύ άλλων ζητούν: Απαγόρευση της παραγωγής προϊόντων από τυροκομεία και γαλακτοβιομηχανίες, οι οποίες εισάγουν αιγοπρόβειο γάλα. Αύξηση των προστίμων στους παραβάτες κατά την παραγωγή ΠΟΠ προϊόντων και σε περίπτωση υποτροπής να αναστέλλεται η λειτουργία των τυροκομείων ή των γαλακτοβιομηχανιών. 
Ενεργοποίηση του μηχανισμού de minimis για την κάλυψη μέρους των απωλειών που είχαν οι κτηνοτρόφοι από τη μείωση των τιμών του αιγοπρόβειου γάλακτος.  Την  προστασία της φέτας από την ευρωπαϊκή ένωση. Τη γενναία  ρύθμιση (καθώς και την δυνατότητα διαγραφής) των δανείων, τα οποία χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για ζημιές τις οποίες προκάλεσε η ίδια η πολιτεία και οι οποίες αναγνωρίστηκαν από αυτή. Την πλήρη απαλλαγή των αγροκτηνοτροφικών κτισμάτων από την επιβολή του ΕΝΦΙΑ, τα οποία επιβαρύνονται με συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υποχρεώνει τους παραγωγούς αγρότες στην πληρωμή υπέρογκων  ποσών. Τη χρηματοδότηση των κτηνοτρόφων για την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και ιδιαίτερα των σχεδίων βελτίωσης προκειμένου να καλυφθεί η ιδία συμμετοχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: