Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Καθαρός Καλαμάς. Αναφορά στο Δασαρχείο Ιωαννίνων για την κοπή δέντρων στις όχθες του ποταμού Γορμού.


Αναφορά στο Δασαρχείο Ιωαννίνων καθώς η αποψίλωση συνεχίζεται…
Σας αναφέρουμε ότι στην περιοχή Παρακαλάμου κοντά στην παλιά γέφυρα του Γορμού και ημέρα Τρίτη 17/4/2018 καταγράφηκαν από μέλη του συλλόγου μας εκτενείς επεμβάσεις στην παραποτάμια βλάστηση και κυρίως σε υγιή αλλά και πιθανώς ασθενή δέντρα πλατάνου στις όχθες των ρεμάτων /στραγγιστικών καναλιών. Δεδομένου ότι όπως είναι γνωστό η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου μεταφέρεται με τα εργαλεία κοπής ανησυχούμε πολύ αναφορικά με την ραγδαία εξάπλωση της ασθένειας κατά μήκος του ποταμού. Ως εκ τούτου παρακαλούμε, εάν είναι δυνατόν να κάνετε αυτοψία στην θέση αυτή και μας ενημερώσετε σχετικά καθώς και γιατί υλοποιούνται αυτά τα έργα, εάν είναι νόμιμα, σε ποιόν ανήκουν τα ξυλώδη προϊόντα και εάν από την πώλησή τους υπάρχει κάποιο οικονομικό όφελος για την τοπική κοινωνία καθώς και γιατί επιλέχθηκε η εποχή αυτή (αντί του χειμώνα) για τις απαραίτητες αυτές (εάν κρίνονται τέτοιες) επεμβάσεις που είναι εποχή αναπαραγωγής για την πανίδα της περιοχής…
Σας επισυνάπτουμε τις φωτογραφίες που δείχνουν πως τα δέντρα που κόβονται βρίσκονται δίπλα στο ποτάμι κι όχι μόνο στα στραγγιστικά κανάλια. Επίσης σας γνωστοποιούμε πως οι εργασίες προχωρούν και εξαπλώνονται στην περιοχή.
Τέλος, παρόλο που δεν είμαστε ενάντιοι στην ορθολογική διαχείριση της δενδρώδους βλάστησης αλλά και δεδομένου ότι η παρόχθια βλάστηση είναι σημαντική για την συγκράτηση των εδαφών, των φερτών υλικών και των πλημμυρικών φαινομένων των ποταμών, ενώ ειδικότερα η υδροχαρής βλάστηση εντός πεδινών περιοχών προστατεύει με την σκίαση τις γύρω καλλιέργειες από τις απότομες μεταβολές των θερμοκρασιών, αλλά και την αιολική διάβρωση και αποτελεί σημαντικό ενδιαίτημα για την βιοποικιλότητα των αγροτικών περιοχών που αυτήν την εποχή βρίσκει εδώ ασφαλές καταφύγιο, παρακαλούμε να μας αναφέρεται βάση ποιας μελέτης υλοποιούνται τα παραπάνω έργα καθώς και εάν έχει υπολογιστεί το κόστος και το όφελος από αυτές τις επεμβάσεις στην τοπική οικονομία.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
ο Πρόεδρος                           η Γ.Γραμματέας
Μίτσης Παναγιώτης               Τόλη Βαρβάρα
Δεν υπάρχουν σχόλια: