Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Με πρωτοβουλία της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με άλλες ομοσπονδίες και σωματεία της χώρας.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014 στα γραφεία της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, Κλεισθένους 15, Αθήνα, έλαβε χώρα σύσκεψη, με πρωτοβουλία της ΠΣΕ για θέματα Διοικητικά και Φορολογικά Σωματείων, όπως προκύπτουν από τις απαιτήσεις του Αστικού Κώδικα (Ν 281/1914 αριθ. 78-108 και 61-77 περί Νομικών Προσώπων, σωματείων κοκ).
Στη σύσκεψη μετείχαν
  1. Εκ μέρους της ΠΣΕ οι Α’ Αντιπρόεδρος Σωτήρης Κολιούσης που προέδρευσε, ο Γιώργος Δόσης Γραμματέας και μέλος ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων της ΠΣΕ και ο Σπύρος Τζίμας Έφορος Τύπου.
  2. Εκ μέρους της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νοτίου Ελλάδος οι Γαρταγάνης Μάριος Πρόεδρος, Αθανασιάδου Λούλα Γραμματέας, Κυργιαλάκης Λευτέρης Ταμίας.
  3. Εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων ο Μανώλης Πατεράκης , Πρόεδρος.
  4. Εκ μέρους της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος οι, Τσιντής Νικόλαος Έφορος Δημοσίων Σχέσεων, Κουτσογιάννης Ιωάννης μέλος
  5. (Εκπροσωπώντας τον πρόεδρο Γιαννακάκο Βασίλειο και τη Γραμματέα Χρόνη Αναστασία).
Ύστερα από εισήγηση του Προεδρεύοντος, ο οποίος αναφέρθηκε στις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Π.Σ.Ε., στις επισκέψεις του Δ.Σ. της δηλαδή στο Υπουργείο Πολιτισμού καθώς και στο αρμόδιο γραφείο της Περιφέρειας, επίσης στις απόψεις –προτάσεις της (όπως διατυπώνονται στα υπ’αρ.Πρωτ.2469 και 2484 εισηγητικά έγγραφά της),ακολούθησε συζήτηση όπου διαπιστώθηκε:
- ότι η εφαρμογή του Νόμου δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα λειτουργίας και ύπαρξης των Σωματείων της Διασποράς
-ότι απαιτείται κοινή προσπάθεια με στόχο την αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος,
-γι’ αυτό τελικά όλοι οι παριστάμενοι
Ομόφωνα κατέληξαν να διεκδικήσουν άμεσα από τις αρμόδιες αρχές ότι προκειμένου να απεμπλακούν τα πολιτιστικά σωματεία, τα οποία καμιά σχέση δεν έχουν με τις «μη κυβερνητικές οργανώσεις», με τα επαγγελματικά, τα αθλητικά και τα αλλότρια σωματεία, θα πρέπει
  1. Διοικητικά:
Τα στοιχεία που ζητάει η Περιφέρεια να τα παίρνει ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ εκτός από την αρχική καταγραφή που θα πρέπει να γίνεται στην αρμόδια Περιφέρεια.
  1. Φορολογικά:
α) Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να τακτοποιηθούν τα πολιτιστικά σωματεία μέχρι τέλους του έτους 2014 χωρίς επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων.
β) Να δοθεί η δυνατότητα συστέγασης των πρωτοβάθμιων σωματείων είτε μεταξύ τους, είτε με τα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια σωματεία στα οποία ανήκουν, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση.
γ) Η επιβολή των προστίμων και το ύψος αυτών να λαμβάνει υπ’ όψη τον εθελοντισμό και τον ουσιαστικό μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους.
δ) Οι εισπράξεις από μισθώματα των πολιτιστικών σωματείων που αποτελούν και πόρο ζωής γι’ αυτά να φορολογούνται με το καθεστώς των φυσικών προσώπων και όχι των νομικών.

Επίσης συμφώνησαν να επαναληφθεί η συνάντηση εντός 15ημέρου, αφού γίνει προσπάθεια συμμετοχής κι άλλων Ομοσπονδιών ή Ενώσεων της Διασποράς, προκειμένου να γίνει παράσταση στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Περιφέρεια Αττικής με σκοπό τη διεκδίκηση της αποδοχής τους, ώστε να υπάρξει ανακούφιση των σωματείων χρονικά και τελική επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει.
Για όλα αυτά το σώμα εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της Π.Σ.Ε. να συντάξει Δελτίο Τύπου και να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες που υλοποιούν όσα αποφασίστηκαν.

    Το Γραφείο Τύπου της Π.Σ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: