Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

ΦΙΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Αυτή είναι η σωστή χρήση της φιλικής δήλωσης
ατυχήματος!!!Δεν υπάρχουν σχόλια: