Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία. Λήψη απόφασης διαμαρτυρίας για τη μη διανομή φυσικού αέριου στην Ήπειρο.

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

 
Αθήνα 14-4-2011


ΑΠΟΦΑΣΗ


Στην Αθήνα σήμερα στις 13-4-2011 και ώρα 7μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


Λήψη απόφασης διαμαρτυρίας για τη μη διανομή φυσικού αέριου στην Ήπειρο


Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι...
παρακάτω
Γιώργος οικονόμου Πρόεδρος
Κων/νος Κωνής Αντιπρόεδρος
Ιπποκράτης Κατσένης Γ. Γραμματέ
Ιωάννης Νάκης Ταμίας
Ζηκόπουλος Κων/νος Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
Κων/νος Γαβριήλ Υπεύθυνος Τύπου
Αλέξανδρος Λαμπρίδης Εφορος Πολιτισμού
Ψιλλιάς Λάμπρος Εφ. Πνευματικού Κέντρου
Χριστόφορος Τζαρτζούλης Αν. Ταμίας
ΜΕΛΗ
Απόστολος Γκόρος
Γιώργος Δόσης
Λάμπρος Δρόσος
Ευάγγελος Ζάγκας
Σωτήρης Κολιούσης
Γεώργιος Κούλας
Βαρβάρα Μπότσαρη
Αννα Θώδα - Μπουραντζή
Βασίλειος Παπαιωάννου
Ιωάννης Σμπόνιας
Μαρίνα Τζάκου
Σπύρος Τζίμας
 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία επί συνόλου 25 παρευρέθησαν είκοσι ένας (21), με απόντες τους Δημήτριο Σιούλα, Ελευθερία Σιαμέτη, Ελευθέριο Τζόκα και Νικόλαο Ζέκη αρχίζει η συνεδρίαση του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 
Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στο Δ.Σ τα ακόλουθα: Κύριοι Συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε τελευταία βρίσκεται στην επικαιρότητα το θέμα του Ελληνοϊταλικού αγωγού Φυσικού αερίου "IGI- ΠΟΣΕΙΔΩΝ". Η Συνομοσπονδία μας χωρίς να αφίσταται του ψηφίσματος της Γ.Σ. που εξέδωσε την 20η Μαρτίου 2011, πιστεύει ότι το έργο αυτό είναι έργο ύψιστης Εθνικής σημασίας γιατί καθιστά τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και γιατί θα συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και της οικονομίας και της κοινωνίας υπό την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα διανεμηθεί και στην Ήπειρο.

 
Δυστυχώς από αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι σήμερα, η Ήπειρος για άλλη μια φορά εξαιρείται και κατάφορα αδικείται γιατί καμία δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δεν υπάρχει. Αντίθετα ο αρμόδιος Υφυπουργός Κ. Μανιάτης διαβεβαιώνει την διαρκή επιτροπή παραγωγής και εμπορείου της Βουλής κατά τη συνεδρίαση της 1ης Φεβρουαρίου 2011 πως «σε σχέση με την έλευση του Φυσικού Αερίου στην Ήπειρο αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός, θα σας πω κάτι που ήταν πάντα στα σχέδια. Στο νομοσχέδιο του Μπουργκάς φέρουμε μια τροπολογία που επιτρέπει στην Δ.Ε.Π.Α με βάση τους καινούργιους κανονισμούς Φυσικού Αερίου να προκηρύξει τρεις Ε.Π.Α., για τις οποίες έχουμε δεσμευθεί πολιτικά όλοι μας, δηλαδή ΕΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ΕΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης που έχει την δική της ΕΠΑ και ΕΠΑ Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας διότι υπάρχει από εκεί αγωγός που περνάει, υπάρχει η βάνα απαδοχής, άρα προκηρύσσεται διαγωνισμός, ζητείται επενδυτής για να επεκταθεί το δίκτυο στις βιομηχανίες και τα νοικοκυριά της ευρύτερης περιοχής » και περαιτέρω παραπέμπει πώς «Για την Ήπειρο θεωρείστε απολύτως βέβαιο για τον αγωγό που θα φύγει από την Κόρινθο και θα πάει Μεγαλόπολη. Αυτό έχει σχεδιαστεί και γίνεται τώρα. Μέχρι να υλοποιηθεί ο αγωγός , να υπάρξει αέριο , να σταθεροποιηθεί η αγορά και να ξέρουμε τι διαθέσιμα έχουμε, θεωρώ προφανές ότι η επόμενη δουλειά θα είναι να προκηρυχθεί η ΕΠΑ Ηπείρου, διότι δείχνει ότι έχει και εμπορικό ενδιαφέρον. Όμως αυτό μη το εκλάβετε ως δέσμευση όλα αυτά έχουν μέσα τους το κριτήριο της εμπορικότητας, διότι κάποιος πρέπει να πληρώσει τα δίκτυα κ.λ.π. Θεωρώ ότι με την εικόνα που έχουμε, είναι προφανές πως θα υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον και για την Ήπειρο».

 
Από την ως άνω τοποθέτηση του Υφυπουργού Κ. Μανιάτη αντιλαμβάνεσθε ότι η διανομή Φυσικού Αερίου στην Ήπειρο παραπέμπεται στις καλλένδες. Έχω τη γνώμη πώς θα πρέπει να διαμαρτυρηθούμε εντονότατα για την εις βάρος της Πατρίδας μας προσγενόμενη εξαίρεση και επ΄ αυτού καλώ να τοποθετηθείτε.


Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Διαμαρτύρεται εντονότατα για την σε βάρος της γενέτειρας προσγενόμενη διάκριση και δηλώνει ότι η Ηπειρωτική αποδημία δεν θα ανεχθεί παραπέρα εμπαιγμούς γι΄ αυτό και καλεί την Κυβέρνηση , να προβεί πάραυτα σε προέγκριση, έγκριση μελέτης και κατασκευή του έργου διανομής φυσικού αερίου από τον Ελληνοϊταλικό αγωγό με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης και αποπεράτωσης και να προσδιορίσει την πηγή χρηματοδότησης. Η παρούσα απόφαση απευθύνεται σε όλα τα κόμματα και όλους τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας και η Πανηπειρωτική ζητάει να απαιτήσουν την ταχύτερη υλοποίηση του έργου, τόσο σημαντικού για την ανάπτυξη της ξεχασμένης Ηπείρου .

 
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ.   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.  ΤΑ ΜΕΛΗ.
Ακριβές απόσπασμα εξαχθέν από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος   Γιώργος Οικονόμου.
Ο Γεν. Γραμματέας   Ιπποκράτης Μιχ. Κατσένης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: