Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Αργοπεθαίνει ο Αμβρακικός από την ανεξέλεγκτη ρύπανση. Επιστημονικές ημερίδες τον Μάιο σε Ήπειρο και Αθήνα.

Ένας από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους τόσο της χώρας μας όσο και ολόκληρης της Ευρώπης είναι ο Αμβρακικός Κόλπος, καθώς σ' αυτόν διαβιούν και φιλοξενούνται δεκάδες ειδών ενδημικής και αποδημητικής πανίδας και απαντώνται σπάνια είδη χλωρίδας. Παρόλα αυτά, ο πανέμορφος αυτός τόπος, πηγή ζωής, κοινωνικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, αλιευτικής και οικονομικής ανάπτυξης, απειλείται με αφανισμό, καθώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες γύρω από τον Κόλπο έχουν ρυπάνει σε μεγάλο βαθμό το πολύτιμο.... οικοσύστημά του.

Μπροστά σ' αυτό το μεγάλο πρόβλημα, που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τον Αμβρακικό, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται κάτι τέτοιο και για τους παροικούντες των όμορων προς τον Κόλπο Νομών, η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος τίθεται επικεφαλής εκστρατείας για τη σωτηρία, απορρύπανση, θωράκιση και ήπια ανάπτυξη του Αμβρακικού. Στα πλαίσιά της θα διοργανωθούν τέσσερις προημερίδες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε Πρέβεζα, Άρτα , Βόνιτσα και Αμφιλοχία και θα ακολουθήσει η διεξαγωγή κεντρικής ημερίδας που θα λάβει χώρα στην Αθήνα.
 
ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ.
Η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο Αμβρακικός Κόλπος καταμαρτυρείται από δεκάδες επιστημονικές έρευνες, βάσει των οποίων αναδεικνύεται η σε μεγάλο βαθμό ρύπανσή του που πηγάζει από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη κατάληξη σ' αυτόν αστικών και βιομηχανικών λυμάτων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και πετρελαιοειδών που προέρχονται από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αποθηκών καυσίμων και τα ιχθυοτροφεία που επιβαρύνουν ύδατα και βυθό. Εξαιτίας όλων αυτών ο πυθμένας του Κόλπου έχει πληρωθεί από τόνους λάσπης, η οποία έχει γίνει αιτία να νεκρώσει κάθε είδους ζωή κάτω από τα 30 μέτρα.

ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ.
Στην επιδείνωση της κατάστασης βοηθούν επίσης η υπεράντληση υπόγειων υδάτων, η λαθροθηρία, η παράνομη αλιεία και βεβαίως οι ιχθυοτροφικοί σταθμοί οι οποίοι και το θαλάσσιο περιβάλλον επιβαρύνουν και τη διατροφική αλυσίδα διαταράσσουν, αφού πολλά από τα αλιευόμενα είδη «ελεύθερης βοσκής» τρέφονται από τα διαφεύγοντα υπολείμματα τροφής των «εγκλωβισμένων» αλιευμάτων. Τροφές οι οποίες «ελέγχονται» για την υγιεινή προέλευσή τους.
 
ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ.
Όλα τα περιγραφόμενα, αρνητικά και επιβαρυντικά για το σύνολο του Αμβρακικού Κόλπου -θαλάσσιου, παράκτιου, ιβαριών, ελών και υγροβιότοπων- θέτουν σε άμεσο κίνδυνο αφανισμού τον σημαντικό αυτό υγρό «παράδεισο» με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες σε μια τέτοια περίπτωση όχι μόνο για τους παροικούντες των όμορων προς αυτόν Νομών, αλλά και για τους υπόλοιπους Έλληνες, καθώς και τους Ευρωπαίους, τους οποίους σε μια δύσκολη διατροφική εποχή, όπως η σημερινή, θα μπορούσε να θρέψει κατόπιν επιστημονικής, συστηματικής και υγιεινής ιχθυοκαλλιέργειας.

ΣΤΗ «ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ».
Τον κίνδυνο αυτό αποδεικνύει από το 2007, εκτός των οικολόγων και περιβαλλοντολόγων, και η κατάταξη του Κόλπου στη «μαύρη λίστα» του καταλόγου του Μοντρέ της σύμβασης RAMSAR και αυτής της NATURA, στην οποία περιλαμβάνεται από το 2000. Τα τελευταία χρόνια για το τεράστιο αυτό πρόβλημα, που μέρα με τη μέρα διογκούται, έγιναν πολλές ενέργειες επίλυσης, με ελάχιστα όμως θετικά αποτελέσματα. Η κατάσταση πλέον έχει φτάσει στο μη παρέκει, αφού κυρίαρχο συμπέρασμα που επικρατεί σήμερα είναι πως ο Αμβρακικός Κόλπος αργοπεθαίνει.

ΟΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΠΣΕ.
Για να βοηθήσει λοιπόν στον αγώνα διάσωσης, προστασίας και ήπιας ανάπτυξης του Αμβρακικού η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, κορυφαίο όργανο όλων των απόδημων Ηπειρωτών, αναλαμβάνει πρωτοβουλία και μπαίνει στην πρώτη γραμμή. Στόχος της η ανάδειξη προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Κόλπου. Τέτοιου είδους προτάσεις που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες, προσδοκάται ότι θα προέλθουν από τρεις ενημερωτικές προημερίδες με θέμα «Αμβρακικός Κόλπος-Υπάρχει προοπτική ανάπτυξης;», οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην Πρέβεζα στις 13 Μαΐου, στην Ανέζα Άρτας στις 14 Μαΐου, στη Βόνιτσα και στην Αμφιλοχία στις 15 Μαΐου.

Στη διάρκειά τους θα υπάρξει διεξοδική ενημέρωση από επιστήμονες, σχετική με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο θαλάσσιος και παράκτιος χώρος, τα αλιεύματα, όλα τα υπάρχοντα σ' αυτόν είδη πανίδας και χλωρίδας, καθώς και αυτά που απασχολούν αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, κυνηγούς και περιβάλλον. Παράλληλα, θα προταθούν λύσεις που πηγάζουν από την επιτυχή αντιμετώπιση παρόμοιων διεθνών προβλημάτων.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.
Στις προημερίδες κλήθηκαν να συμμετάσχουν καθηγητές Πανεπιστημίου που θα προτείνουν λύσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες εκτιμώντας τα δεδομένα της πραγματικότητας και ειδικά αυτά που καταγράφει ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Πατρών κ. Φερεντίνος, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει εμπεριστατωμένη έρευνα και έχει συντάξει πληρέστατη έκθεση για την ποιότητα των υδάτων και την κατάσταση του βυθού του Αμβρακικού. Μια έκθεση-σοκ για την συνολική εικόνα του Κόλπου. Επίσης θα συμμετάσχουν, περιβαλλοντολόγοι, οικολόγοι, ιχθυολόγοι, οι δήμαρχοι Πρέβεζας, Άρτας, Αμφιλοχίας και Ανακτορίου (Βόνιτσας) κ. Χρ. Μπαϊλης, Ι. Παπαλέξης, Απ. Κοιμήσης και Ν. Σολδάτος αντίστοιχα. Ακόμη θα κληθούν να πάρουν μέρος η αρμόδια Υπουργός κ. Τ. Μπιρμπίλη, η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Ελλάδας κ. Δήμητρα Γεωργακοπούλου - Μπά­στα, ο αιρετός Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνης, οι βουλευτές Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας, και εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων και συλλόγων αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και κυνηγών, προκειμένου ν' ακουστούν οι απόψεις τους και να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.
«Στόχος της Πανηπειρωτικής», δήλωσε ο νέος πρόεδρός της κ. Γιώργος Οικονόμου, «είναι σ' αυτό το τριήμερο των προημερίδων ν' ακουστούν σε δημοκρατική βάση όλες οι πλευρές, να καταγραφούν απόψεις, προβλήματα και προτάσεις ώστε μέσα απ' αυτές να δρομολογηθούν λύσεις προκειμένου να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα απορρύπανσης, θωράκισης και σωτηρίας του Αμβρακικού Κόλπου. Λύσεις βιώσιμης και ήπιας οικονομικής ανάπτυξης προς όφελος των κατοίκων και του περιβάλλοντος του ξεχωριστού και πανέμορφου αυτού τόπου της Ηπείρου και της πατρίδας μας».

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ.
Οι προτάσεις και τα συμπεράσματα των προημερίδων θα καταγραφούν, αξιολογηθούν, κωδικοποιηθούν και θα παρουσιαστούν σε κεντρική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Θα κληθούν να παραστούν, ώστε να ενημερωθούν και να πάρουν θέση πάνω στο σοβαρό θέμα απορ­- ρύπανσης, προστασίας και ανάπτυξης του Αμβρακικού η πολιτική ηγεσία του τόπου και κοινωνικοί φορείς, ώστε οι λύσεις που θα δοθούν να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και κοινωνικά αποδεκτές και συμφέρουσες και οι οποίες θα προωθηθούν για υλοποίηση στο αρμόδια Υπουργεία και σε όλους τους καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιους φορείς.
Του ΜΠΑΜΠΗ ΑΡΤΙΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: