Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019

758 χιλιάδες για τον δρόμο Άρτας- Τρικάλων

Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την βελτίωση του οδικού άξονα Άρτας Τρικάλων προκήρυξε η Περιφέρεια Ηπείρου.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 758 χιλιάδες και οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι  τις 26 Αυγούστου.
Σύμφωνα με την μελέτη το έργο πρέπει να έχει αποπερατωθεί σε διάστημα 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται η βελτίωση τμημάτων επί της εθνικής οδού που χρήζουν ανάγκης αποκατάστασης, η αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων, έργα συλλογής ομβρίων και εξυγίανσης οδοστρώματος.

www.epiruspost.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: