Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Από κτηνοτρόφος στην Ήπειρο,μετανάστης στη Γερμανία | Ξενιτεμένοι Έλληνες. ΒΙΝΤΕΟ

Ο Έλληνας που εγκαταλείπει τη χώρα του και μεταναστεύει στη Γερμανία αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Αν και η Γερμανία είναι μια πλούσια και προηγμένη χώρα, η προσαρμογή σε μια νέα κουλτούρα, γλώσσα και τρόπο ζωής μπορεί να είναι δύσκολη.

Στην Ηπειρωτική Ελλάδα στο χωριό Κλειδωνιά, συναντάμε τον κ. Νίκο που με δάκρυα στα μάτια μας διηγείται πως νεαρό τσοπανόπουλο εγκατέλειψε το αγαπημένο του χωριό κι έφυγε για να γίνει μετανάστης στη Γερμανία... Ανέφερε ότι η απόφασή του ήρθε μετά από πολλή σκέψη και διερεύνηση των προοπτικών του στην Ελλάδα. Η ιστορία του μας έδειξε ότι η μετανάστευση μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά μπορεί επίσης να είναι μια ευκαιρία για νέες εμπειρίες, ανακαλύψεις και προσωπική ανάπτυξη.

Παραγωγή: Greek Village Life

Δεν υπάρχουν σχόλια: