Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

Αναφορά για έλεγχο εκσκαφικών εργασιών επί της ε.οδού Ιωαννίνων - Πρέβεζας, στο Ελευθεροχώρι Φιλιππιάδος

 «Κοινό των Ηπειρωτών»

Αναφορά

Προς

  1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, κύριο Ευστράτιο Ιωάννου

  2. Δήμαρχο Δήμου Ζηρού, κύριο Νικόλαο Καλατζή

  3. Δνση Δασών Π.Ε. Πρέβεζας

  4. Δνση/ Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε. Πρέβεζας

  5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Κοινοποίηση: 1). Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, 2). ΔΑΟΚ Πρέβεζας

ΘΕΜΑ: «Εκσκαφικές εργασίες στα πρανή της εθνικής οδού Ιωαννίνων Πρεβέζης/ Άρτας, στο Ελευθεροχώρι Φιλιππιάδος, μεταξύ Λυκείου Φιλ)δος και ΦΙΞ»

Σας αναφέρω ότι στο Ελευθεροχώρι Φιλιππιάδος, μεταξύ του Λυκείου και του παλιού εργοστασίου ΦΙΞ, λίγο πριν τη Γέφυρα Καλογήρου και έναντι της επιχείρησης "ΚΡΑΨΗ", πραγματοποιούνται εκσκαφικές – χωματουργικές εργασίες στα πρανή δυτικά της εθνικής οδού, από την μεριά του βουνού. Διαπίστωσα το γεγονός την Παρασκευή 10/6/2022 το πρωί, μετά από επιτόπια επίσκεψη και οι συνοδευτικές φωτογραφίες είναι ενδεικτικές της παρέμβασης και των εργασιών που πραγματοποιούνται.

Αναζήτησα ενημέρωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, για την ταυτότητα του φορέα πραγματοποίησης του έργου, αλλά η επικοινωνία μου με την Υπηρεσία δεν είχε αποτέλεσμα και ως μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής δεν γνωρίζω να έχουμε εγκρίνει τέτοιο έργο.

  • Επειδή με την παρέμβαση έχουμε εμφανή αλλοίωση του τοπίου, αφαίρεση αδρανών με άγνωστο προορισμό και εναπόθεση, αισθητική και περιβαλλοντική υποβάθμιση του χώρου.

  • Επειδή υπάρχει προηγούμενο όμοιας παρέμβασης του Καποδιστριακού Δήμου Φιλιππιάδος, του 2007/2008, για τη δημιουργία εκθεσιακού χώρου, όπου πραγματοποιείται έκτοτε το ΠΑΖΑΡΙ Φιλιππιάδος, που όμως γνωρίζουμε ότι έγινε χωρίς Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και προκάλεσε καταπτώσεις των πρανών του βουνού και αλλοιώσεις του τοπίου που ουδέποτε αποκαταστάθηκαν.

  • Επειδή είμαστε στο έτος 2022 και δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους εργασίες, χωρίς ΜΠΕ και την έγκριση των εμπλεκομένων δημοσίων Υπηρεσιών για ευνόητους λόγους που δεν χρειάζεται να εξηγήσω.

Σας παρακαλούμε να επέμβετε, ο κάθε Φορέας και Υπηρεσία, στο πλαίσιο της ευθύνης σας και να διαπιστώσετε τι συμβαίνει, εάν το εκτελούμενο έργο έχει τις δέουσες αδειοδοτήσεις, την έκταση της παρέμβασης, τα οφέλη και τις επιπτώσεις που προκαλεί.Σε κάθε περίπτωση, εάν πρόκειται για υποέργο μιας συνολικής παρέμβασης που αφορά την διαπλάτυνση της ε.ο. δυτικά, από το Λύκειο Φιλιππιάδος μέχρι το ΦΙΞ, δεν θα είχαμε αντίρρηση αρκεί αυτό να αντιμετωπιστεί με συνολική ΜΠΕ και να λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο κατασκευής δημοσίων έργων και πάντως το βουνό πρέπει να προστατευτεί!

Σε αναμονή των ενεργειών σας

Ιωάννινα, 14/6/2022

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Ζάψας, επικεφαλής Περιφερειακός Σύμβουλος Περ. Ηπείρου


Δεν υπάρχουν σχόλια: