Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Ακόμη να καταλάβει ο Κωστάκης ο παιδοβούβαλος πώς έχασε τις επενδύσεις του σε κρατικά ομόλογα.

www.apokaukos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: