Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Μεταμόρφωσης Αττικής ''Ο Πύρρος'', παρήλασε εισπράτοντας τα χεροκροτήματα στην παρέλαση για την 28 Οκτωβρίου, στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής.‏Δεν υπάρχουν σχόλια: