Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2019

Ψήφισμα Δ.Σ. Δήμου Ηγουμενίτσας σχετικά μετο ΚΕΘΕΑ.ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Σχετικά με το ΚΕΘΕΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας κατά τη συνεδρίασή του την 21ης Οκτωβρίου, συζήτησε για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία καταργεί το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ και ομόφωνα εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα:

Ψ ή φ ι σ μ α
Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας, το οποίο βρίσκεται δωρεάν δίπλα στους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους. Απευθύνεται επίσης σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με άλλες μορφές εξάρτησης, όπως το αλκοόλ, ο τζόγος και το διαδίκτυο και επιπλέον αποτελεί έναν από τους κύριους ελληνικούς φορείς έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα των εξαρτήσεων.
Καλύπτοντας ένα πολυεπίπεδο φάσμα υπηρεσιών πρόληψης, απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης το ΚΕΘΕΑ, καταγράφει όχι μόνο πανελλαδικά αλλά και τοπικά, ουσιαστικό έργο, που οφείλουμε να υποστηρίξουμε έμπρακτα, διαφυλάττοντας τις δομές και την ποιότητα των υπηρεσιών του.
Προς την κατεύθυνση αυτή και λαμβάνοντας υπόψη πως τυχόν αλλαγές, που επιχειρούνται, θα πρέπει να γίνονται κατόπιν διαβούλευσης και συναίνεσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην αλλαγή του καθεστώτος διοίκησης του ΚΕΘΕΑ και ζητάμε από την κυβέρνηση:
  • Την ανάκληση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία καταργεί το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ
  • Την ενίσχυση, με γενναία χρηματοδότηση, των δωρεάν δημοσίων προγραμμάτων απεξάρτησης και κοινωνικής ένταξης.
  • Την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για μια εθνική στρατηγική με σεβασμό στις ανάγκες και στα δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων.
Η εύρυθμη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ για την προστασία της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ευημερίας δεν αφορά μόνο τους χρήστες και τις οικογένειές τους, αλλά είναι υπόθεση ΟΛΩΝ μας.

Ηγουμενίτσα 22/10/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΟΝΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: