Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

Κατεδαφίζουν κτίρια και υφαρπάζουν περιουσίες.. Διώχνουν τους Έλληνες από την Χειμάρα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: