Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. ''Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών στην Αθήνα, η εκδήλωση με θέμα «Η συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Αναστήλωση του Γεφυριού της Πλάκας»''.


Δεν υπάρχουν σχόλια: