Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Ρητά μεγάλων ανδρών για το γάμο


ΣΟΦΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ !!!!!

ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ !!!!!

ΚΑΠΟΙΕΣ Μ ΑΡΕΣΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ !!!

 

ΤΩΝ DUMAS, FREUD, GUITRY, ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ !!!!!(ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΕΓΙΝΕ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ....)
 
Για να μαθαίνουν οι ανύπαντροι και να “προβληματιστούν” οι παντρεμένοι.

 

When a man steals your wife, there is no better revenge than to let him keep her.
Όταν κάποιος σου κλέßει τη γυναίκα, δεν υπάρχει καλύτερη εκδίκηση από το να τον αφήσεις να την κρατήσει
Sacha Guitry


 

After marriage, husband and wife become two sides of a coin; they just can't face each other, but still they stay together.
Μετά το γάµο, άνδρας και γυναίκα γίνονται δύο πλευρές ενός νοµίσµατος, δεν µπορούν να συναντηθούν, αν και ßρίσκονται πάντα µαζί.
Hemant Joshi


By all means marry. If you get a good wife, you'll be happy. If you get a bad one, you'll become a philosopher.
Παντρέψου οπωσδήποτε. Αν πάρεις καλή γυναίκα θα είσαι ευτυχισµένος, αλλιώς θα γίνεις φιλόσοφος
Socrates

Woman inspires us to great things, and prevents us from achieving them.
Οι γυναίκες µας εµπνέουν µεγάλα πράγµατα και µας έµποδίζουν να τα αποκτήσουµε
Dumas

The great question... which I have not been able to answer... is, "What does a woman want?
Το µεγάλο ερώτηµα,...που δεν µπόρεσα να απαντήσω...είναι, "Τι θέλει µια γυναίκα;"
Sigmund Freud

 

I had some words with my wife, and she had some paragraphs with me.
Είπα µερικές λέξεις στη γυναίκα µου και µου απάντησε µε µερικές παραγράφους.
Anonymous

 

"Some people ask the secret of our long marriage. We take time to go to a restaurant two times a week. A little candlelight, dinner, soft music and dancing. She goes Tuesdays, I go Fridays."
"Κάποιοι ρωτούν για το µυστικό του µακροχρόνιου γάµου µου. Διαθέτουµε χρόνο να πηγαίνουµε δυο φορές την εßδοµάδα σ' ένα εστιατόριο. Λίγο φως των κεριών, δείπνο, χαµηλή µουσική και χορό. Εκείνη πηγαίνει τις Τρίτες, εγώ τις Παρασκευές.
Henny Youngman

"I don't worry about terrorism. I was married for two years."
"Δεν ανησυχώ για την τροµοκρατία. Ηµουν παντρεµένος δυο χρόνια.
Sam Kinison

 

"There's a way of transferring funds that is even faster than electronic banking. It's called marriage."
"Υπάρχει ταχύτερος τρόπος να µεταφέρεις χρήµατα από το/e-banking. Ονοµάζεται γάµος."

James Holt McGavran

 

"I've had bad luck with both my wives. The first one left me, and the second one didn't."
Ήµουν άτυχος και µε τις δυο γυναίκες µου. Η πρώτη µ' εγκατέλειψε και η δεύτερη δεν το έκανε.
Patrick Murray

 

Two secrets to keep your marriage brimming:

1. Whenever you're wrong,

admit it,

2. Whenever you're right,

shut up.
Δυο µυστικά για να κρατήσεις τον γάµο σου:
1. Όταν έχεις άδικο, παραδέξου το,
2. Όταν έχεις δίκιο σώπαινε.
Nash


 

The most effective way to remember your wife's birthday is to forget it once....
Ο αποτελεσµατικότερος τρόπος να θυµάσαι τα γενέθλια της γυναίκας σου είναι να τα ξεχάσεις µια φορά.
Anonymous

You know what I did before I married? Anything I wanted to.
Ξέρετε τι έκανα πριν παντρευτώ;
Ό,τι µου άρεσε.
Henny Youngman

 

My wife and I were happy for twenty years.. Then we met.
Η γυναίκα µου κι εγώ ήµασταν ευτυχισµένοι για 20 χρόνια. Μετά συναντηθήκαµε.
Rodney Dangerfield

 

A good wife always forgives her husband when she's wrong.
Η καλή γυναίκα συγχωρεί τον άντρα της όταν αυτή έχει άδικο.
Milton Berle

 

Marriage is the only war where one sleeps with the enemy.
Ο γάµος είναι ο µοναδικός πόλεµος που κάποιος κοιµάται µε τον εχθρό του.
Anonymous

A man inserted an 'ad' in the classifieds: "Wife wanted". Next day he received a hundred letters. They all said the same thing: "You can have mine."
Κάποιος έßαλε αγγελία και ζητούσε γυναίκα. Την επόµενη µέρα έλαßε 100 γράµµατα. Όλοι του έλεγαν το ίδιο πράγµα: "Μπορείς να πάρεις την δικιά µου."
Anonymous

First Guy (proudly): "My wife's an angel!"

Second Guy: "You're lucky, mine's still alive."
Πρώτος άντρας (υπερήφανα): "Η γυναίκα µου είναι ένας άγγελος."
Δεύτερος άντρας (λυπηµενα): "Τυχερέ, η δικιά µου ζει ακόµα."


Δεν υπάρχουν σχόλια: