Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Περισσότερα κονδύλια στη γεωργία το 2012


Το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2012 προβλέπει συνολικές πληρωμές ύψους 132,7 δισ. ευρώ, που ισοδυναμούν με αύξηση ύψους 4,9 % σε σχέση με το 2011, ενώ οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανέρχονται σε 147,4 δισεκατ. ευρώ (+3,7%).

Οι δαπάνες για τη «Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων» που καλύπτουν κυρίως τον πρώτο και το δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ, ορίζονται στα 60,16 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 2,6% σε σχέση με το 2011.
Οι άμεσες ενισχύσεις φτάνουν τα 40,67 δισ. ευρώ (+ 2,3 %), εκ των οποίων 37,35 δισ. ευρώ για τις αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις. Για τη στήριξη των αγορών προβλέπονται 3,15 δισ. ευρώ, 6,1% περισσότερα από το 2011, για την αγροτική ανάπτυξη 14,62 δισ. (+1,3%) και για κτηνιατρικά και φυτοπροστατευτικά μέτρα το ποσό των 336 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 4,9%.

Κριτική στο σχέδιο προϋπολογισμού έχουν ήδη ασκήσει διάφορα κράτη μέλη, τα οποία ζητούν ο κοινοτικός προϋπολογισμός να λάβει υπόψη τις δημοσιονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ολλανδία και η Φιλανδία είχαν ζητήσει πάγωμα του κοινοτικού προϋπολογισμού ως το 2020.

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος επίτροπος Γιάνους Λεβαντόφσκι αντιτείνει ότι «Πρόκειται για μια λεπτή εξισορρόπηση μέτρων λιτότητας με μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης για 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «η προτεινόμενη αύξηση για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους περιορίζεται στο απολύτως ελάχιστο που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των νομικών δεσμεύσεων της Επιτροπής. Οποιαδήποτε μείωση κάτω από το ύψος αυτό θα ανάγκαζε τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αθετήσουν τις νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο υφιστάμενων συμβάσεων.»

«Ορισμένοι ρωτούν για ποιο λόγο αυξάνεται ο προϋπολογισμός της ΕΕ όταν τα κράτη μέλη είναι τα ίδια αντιμέτωπα με αυστηρά μέτρα λιτότητας», είπε ο Επίτροπος Γιάνους Λεβαντόφσκι· «πρόκειται για θεμιτό ερώτημα. Ο κύριος λόγος είναι ότι πρέπει να πληρώσουμε λογαριασμούς για σχέδια που λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα σχέδια αυτά που ωφελούν τοπικούς πληθυσμούς και επιχειρήσεις πιθανόν να μην είχαν ποτέ δρομολογηθεί το 2007 χωρίς τη διάθεση κονδυλίων της ΕΕ· η διακοπή της χρηματοδότησής τους είναι αδιανόητη.

Πρώτον, μπορεί να γίνει καταγγελία εναντίον μας για μη τήρηση των όρων των συμβάσεων; δεύτερον, αυτό θα έβλαπτε τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών ακόμη περισσότερο, καθώς αυτά προσβλέπουν στην καταβολή του μεριδίου της ΕΕ επί των ποσών χρηματοδότησης που αυτά έχουν ήδη καταβάλλει στους δικαιούχους· τρίτον, η διακοπή της εκτέλεσης των σχεδίων αυτών θα έβλαπτε ολόκληρους πληθυσμούς.

Δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε πολίτες, επιχειρήσεις, τοπικές και περιφερειακές αρχές που έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν την εξόφληση των λογαριασμών τους. Ας πάρουμε για παράδειγμα την διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας. Η συνολική συμβολή της ΕΕ στο έργο αυτό υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ!

Στόχος του έργου είναι η παροχή σε ιρλανδούς και βρετανούς πολίτες μεγαλύτερης ασφάλειας όσον αφορά την ηλεκτροδότησή τους. Το 2012, οι λογαριασμοί που θα πρέπει να πληρώσει η ΕΕ για το έργο αυτό θα ανέλθουν σε 24 εκατ. ευρώ, δηλαδή πάνω από το διπλάσιο σε σχέση με το 2011.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: