Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021

ΜΗΝΥΣΗ της ΠΣΕ κατά της Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων ( Δ.Σ. Ζαππείου)


Ο Πρόεδρος της ΠΣΕ Χρυσόστομος- Κιάμος -Χήτος και ο Γενικός Γραμματέας της ΠΣΕ Σωτήρης Κολιούσης με εξουσιοδότηση  του ΔΣ της ΠΣΕ στις  28.9.2021 κατέθεσαν μήνυση κατά α. Της  Χρυσάνθης Βαγενά, τόσον ατομικά όσον και υπό την ιδιότητά της ως Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπίων Κληροδοτημάτων και β. Της Επιτροπής Ολυμπίων Κληροδοτημάτων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Η μήνυση κατατέθηκε μετά από απόφαση του ΔΣ προκειμένου να προστατευθεί το κύρος και η αξιοπιστία της ΠΣΕ.

Παραθέτουμε αυτούσιο το έγγραφο της μήνυσης, όπου παρουσιάζεται πλήρως το ιστορικό της υπόθεσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: