Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

Kώστας Μπάρκας: Επιστολή προς τους Δημάρχους του Νομού Πρέβεζας για το Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων.


Ο π. Υφυπουργός Εργασίας, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ του Νομού Πρέβεζας Κώστας Μπάρκας, με επιστολή που απέστειλε προς τους Δημάρχους του Νομού, προτείνει την έγκαιρη ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να εφαρμοστεί και στο Νομό Πρέβεζας το Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Βουλευτή προέκυψε ύστερα από την απάντηση της Υφυπουργού Εργασίας σε σχετική Ερώτησή του για τους λόγους για τους οποίους δεν εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων στους Δήμους του Νομού Πρέβεζας.


Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή.


Πρέβεζα 19-11-2019
Προς: Γεωργάκο Νικόλαο, Δήμαρχο Πρέβεζας
Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Ζηρού
Ζαχαριά Νικόλαο, Δήμαρχο Πάργας

Αξιότιμοι κ. κ. Δήμαρχοι,
Το Πρόγραμμα Σίτισης «Σχολικά Γεύματα», είναι ένας θεσμός που εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και έχει αγκαλιαστεί στο σύνολο σχεδόν της επικράτειας, αφού ήδη 1.227 Δημοτικά Σχολεία εφαρμόζουν το Πρόγραμμα. Ο θεσμός των σχολικών γευμάτων αποτέλεσε μια πρωτοβουλία της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, από το 2016 συνεισφέροντας στη συγκρότηση εκ νέου ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας.
Ο θεσμός των σχολικών γευμάτων υλοποιείται με τις αυστηρότερες διατροφικές προδιαγραφές και σε ένα πλαίσιο προαγωγής της μεσογειακής διατροφής με την επίβλεψη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, η εισαγωγή αντίστοιχων θεσμών στη σχολική κοινωνία της χώρας έχει αποδειχθεί ότι συντελεί στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στη βελτίωση των παιδαγωγικών και γνωστικών αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Εντούτοις, για να ενταχθεί κάποιο σχολείο στο πρόγραμμα θα πρέπει να υπάρχει σχετικό αίτημα από τον Δήμο στον οποίο ανήκει και εφόσον πληρούνται ορισμένα δημογραφικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως ο Δήμος να έχει πληθυσμό άνω των δέκα επτά χιλιάδων κατοίκων, ο Δήμος να έχει ποσοστό συμμετοχής στο «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» άνω του 5% και ποσοστό ανεργίας άνω του 7%.
Όπως προκύπτει από την απάντηση της αρμόδιας Υφυπουργού Εργασίας σε σχετική Ερώτηση μου, δεν έχει διαβιβαστεί αίτημα ένταξης στο Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων από τους Δήμους Πρέβεζας, Πάργας και Ζηρού, με συνέπεια ο Νομός Πρέβεζας να είναι ο μοναδικός Νομός της Ηπείρου, που εξαιρείται από την εφαρμογή του Προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων.
Επειδή, η επέκταση του εν λόγω Προγράμματος αποτελεί μια δυναμική διαδικασία με την έννοια της σταδιακής κάθε φορά ένταξης νέων Δήμων της χώρας και δεδομένης της θετικής αποδοχής που έχει συναντήσει ο θεσμός των σχολικών γευμάτων στους Δήμους όπου έχει εφαρμοστεί, σας προτείνω την έγκαιρη κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας να ενταχθούν στο Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων.
Με εκτίμηση,
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πρέβεζας

Παρακάτω η Ερώτηση του κ. Μπάρκα και η  Απάντηση της Υφυπουργού Εργασίας

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2019

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
  • Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
  • Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Ένταξη των σχολικών μονάδων του Νομού Πρέβεζας στο Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα».

Το πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα» είναι ένας θεσμός που εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων που συμμετέχουν, στο πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής και συντελεί στην μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού και στη βελτίωση των παιδαγωγικών και γνωστικών αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Στην Ελλάδα ξεκίνησε να υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το 2016, σε Δημοτικά Σχολεία των Δήμων Περάματος Αττικής, Τρικκαίων και Καβάλας, ως εθνικό πρόγραμμα ενταγμένο στον κρατικό προϋπολογισμό.
Κατά το σχολικό έτος 2016-17 επεκτάθηκε στα δημοτικά σχολεία 7 Δήμων του Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των Δήμων Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Βόλβης, Δέλτα, Κορδελιού - Ευόσμου, Νεάπολης - Συκεών, Παύλου Μελά και Χαλκηδόνος Φ.14/2929/5544/Δ1/12-01-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 324 τ.Β΄/8-2-2017) με θέμα «Επέκταση του προγράμματος ‘’Σχολικά Γεύματα’’».
Με την υπ΄ αριθμ. Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1/21-03-2017 Υ.Α. (Β΄1115) έγινε τροποποίηση της παραπάνω υπουργικής απόφασης και προστέθηκαν δημοτικά σχολεία και του Δήμου Λαγκαδά.
Για τη φετινή χρονιά το πρόγραμμα εγκρίθηκε για 1227 Δημοτικά Σχολεία σε όλη τη χώρα (ΦΕΚ 3210B’/22-8-19).
Η απόφαση αυτή δεν έχει συμπεριλάβει καμία από τις σχολικές μονάδες του Nομού Πρέβεζας, παρότι ο Νομός Πρέβεζας πληροί τα κριτήρια σύμφωνα με τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. που αυτά αφορούσαν:
  • Δήμους με πληθυσμό άνω των 17.000 κατοίκων
  • Δήμους με ποσοστό συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» άνω του 5%
  • Δήμους με ποσοστό ανεργίας άνω του 7%
Ο Νομός Πρέβεζας είναι μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από χαμηλά εισοδήματα, ανεργία και μεταναστευτικές ροές, σχολικά τμήματα με πρόσφυγες και είναι από τους νομούς της χώρας που χρειάζονται δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης.
Επειδή ο Νομός Πρέβεζας είναι ο μόνος από τους τέσσερις (4) Νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου που εξαιρείται από την εφαρμογή του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα»,
Επειδή στον Νομό Πρέβεζας υπάρχουν όλα εκείνα τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, που καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
  1. Οι Δήμοι Πρέβεζας, Πάργας και Ζηρού υπέβαλαν αίτημα για την εφαρμογή του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» για τη φετινή σχολική χρονιά, και αν ναι, ποιος ο λόγος να μην ικανοποιηθεί το αίτημά τους, δεδομένης και της αύξησης της πίστωσης από 54.200.000€, στα 73.500.000€ για τη σχολική χρονιά 2019-2020;
  2. Προτίθενται να διευρύνουν το Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» και σε σχολικές μονάδες των Δήμων του Νομού Πρέβεζας εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια;
  3. Εάν ναι, προτίθενται να προχωρήσουν στην διεύρυνσή του στις σχολικές μονάδες των Δήμων του Νομού Πρέβεζας από την σχολική περίοδο 2019-2020, ώστε να μη χαθεί η τρέχουσα σχολική χρονιά και μέσω του θεσμού να υποστηριχθούν άμεσα οι μαθητές και οι οικογένειές τους;
  4. Εάν όχι, με ποιόν τρόπο, ποια διαδικασία και από ποιους φορείς θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να ενταχθούν τα σχολεία των Δήμων του Νομού Πρέβεζας στο Πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα» τουλάχιστον από τη σχολική χρονιά 2020-2021;
Ο ερωτών βουλευτής

Μπάρκας Κώστας

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια: