Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Η πολεοδομική «Μελέτη Δοξιάδη» για την Πρέβεζα του 1966


Τα ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Πρέβεζας ευχαριστούν δημόσια τον κ. Πάνο Σαρρή καθώς έθεσε 
στη  διάθεσή  μας προς  ψηφιοποίηση  ένα  ενδιαφέρον τεκμήριο του  αρχείου του, τη 
«Μελέτη Δοξιάδη» για την Πρέβεζα. Το 1964 το Υπουργείο Συντονισμού ανέθεσε στο 
γνωστό  Τεχνικό  Γραφείο  Δοξιάδη  την  εκπόνηση  πολεοδομικής  μελέτης  για  την 
Πρέβεζα  που  θα  περιελάμβανε  τα  παρακάτω  θέματα.  1)  Πολεοδομική  μελέτη  της 


υπάρχουσας  κατάστασης  και  διατύπωση  μακροπρόθεσμου  προγράμματος  και 
γενικού  ρυθμιστικού  σχεδίου  για  τις  ανάγκες  της  πόλης  μέχρι  το  2000.  2)  Σχέδιο 
πολεοδομικής διάταξης και 3) τοπογραφικές εργασίες. Πράγματι μετά από 2 χρόνια, 
τον Απρίλιο του 1966 το τεχνικό γραφείο υπέβαλε την τελική του πολεοδομική μελέτη 
με τίτλο «Πρέβεζα, σχέδιο και πρόγραμμα για την ανάπτυξη της πόλης». Πρόκειται 
για ένα αριθμημένο πολυγραφημένο  έντυπο 176 σελίδων που περιλαμβάνει χάρτες 
και διαγράμματα. Το αντίτυπο της συλλογής του κ. Σαρρή είναι αριθμημένο και φέρει 
τον αριθμό 37. Θεωρούμε ότι η μελέτη αυτή εμφανίζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για την 
οικιστική  ιστορία  της  Πρέβεζας  και  ευελπιστούμε  ότι  θα  αποτελέσει  αντικείμενο 
έρευνας και παρουσίασης στο κοινό της Πρέβεζας. Το τεκμήριο αυτό εμπλουτίζει τη 
συλλογή των ΓΑΚ - Αρχείων Ν. Πρέβεζας και αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τη 
σημασία  που  έχουν  τα  ιδιωτικά  αρχεία  της  πόλης  μέσα  στα  οποία  μπορεί  να 
κρύβονται  τεκμήρια  ευρύτερου  και  όχι  μόνο  ιδιωτικού  ενδιαφέροντος.  Λόγω  της 
σημασίας  του  τεκμηρίου  αυτού,  ύστερα  από  συνεννόηση  και  με  τον  κ.  Σαρρή, 
αποφασίσαμε  να  παραδώσουμε  και  ένα  ψηφιακό  αντίγραφο  στη  Δημοτική 

Βιβλιοθήκη  Πρέβεζας.


ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Πρέβεζας

Δεν υπάρχουν σχόλια: