Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

Επίσημο logo ελληνικών προϊόντων.

Στη θέσπιση σήματος ελληνικών προϊόντων για την ενίσχυση των τοπικών αγορών και την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα προχωρεί το υπουργείο Ανάπτυξης.

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής επιχειρηματικότητας, μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών των ελληνικών προϊόντων.
Η χρήση του σήματος θα είναι προαιρετική για τα προϊόντα που παράγονται και μεταποιούνται στην Ελλάδα και τα οποία συμμορφώνονται συστηματικά με προδιαγραφές που θα καθοριστούν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε κατηγορίας. Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος, η οποία έχει ως έργο τη θέσπιση των κανονισμών απονομής του.


Μέλη της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος, με προεδρεύοντα τον γενικό γραμματέα Εμπορίου, είναι τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Νικητοπούλου Μαρία, Δημάκης Αθανάσιος και Χρηστάκης Δημήτριος, οι Κουρεντά Ευαγγελία και Αλεξάκη Αικατερίνη, γεωπόνοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι Νικολούτσος Κωνσταντίνος, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, Χαζάπη Πίττα, μέλος δ.σ. του ΕΒΕΑ και Σιαμίδης Μιχάλης, μέλος του δ.σ. του ΕΒΕΑ, ως εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Πρωτονοταρίου-Γεωργούλη Μαρία, χημικός, επιστημονική συνεργάτης του ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ, Φρυσαλάκης Γεώργιος προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, Σαριδάκης Ιωάννης, χημικός μηχανικός του ΕΛΟΤ, Σκορδάκη Αλεξάνδρα, προϊσταμένη Β'Α Τμήματος της Δ/νσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθώς και η Λουκά Σταματίνα του ΕΦΕΤ, ενώ γραμματέας της Επιτροπής είναι η κ. Κορδέλα Μαρία, υπάλληλος της Δ/νσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
Το λογότυπο για το σήμα ελληνικού προϊόντος θα δημιουργηθεί μέσα από ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους δημιουργούς σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θα δοθούν από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου σε εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού καθώς και των διατάξεων περί προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας, προστασίας του καταναλωτή και σήμανσης των προϊόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: