Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

ΚΑΛΕΣΜΑ για την Ι∆ΡΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ , ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ τις ΕΡΕΥΝΕΣ και την ΕΞΟΡΥΞΗ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ στην ΗΠΕΙΡΟ!


Δεν υπάρχουν σχόλια: