Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

Δικαστικό μπλόκο στο αιολικό της Άρτας

Δικαστικό μπλόκο μπαίνει στα σχέδια κατασκευής αιολικού πάρκου στο βουνό Γεραμπή του Δήμου Γεωργίου Καραισκάκη.
Συγκεκριμένα το Ειρηνοδικείο Άρτας έκρινε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του «Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως Συνιδιοκτησίας Δάσους και Χορτονομής Βελεντζικού» κατά της ανώνυμης εταιρίας «ΓΕΡΑΜΠΗ Α.Ε.», η οποία αδειοδοτήθηκε να κατασκευάσει βιομηχανικό πάρκο στη θέση Γεραμπή, στα όρια των Τοπικών Κοινοτήτων Βελεντζικού, Μεγαλόχαρης και σε ένα μικρό μέρος της Σκουλικαριάς για την οδοποιία και δικαιώνει εν μέρει τον «Αναγκαστικό Συνεταιρισμό», ως νομέα και κάτοχο (ιδιοκτήτη, κατά τους συνεταιριστές) μέρους της έκτασης όπου προορίζεται να κατασκευαστεί το αιολικό.
Στο σκεπτικό της απόφασης γίνεται ειδική αναφορά στο ότι η εταιρεία ενήργησε «χωρίς προηγουμένως να εξασφαλίσει την συναίνεση του αιτούντος για τις παρεμβάσεις της σε εκτάσεις του...»! Παρέλκει ότι οι Υπηρεσίες και ακολούθως η εταιρεία αγνόησαν όχι μόνο την εναντίωση στο έργο του Συνεταιρισμού αλλά και την αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη. Άρα όχι μόνο δεν συναίνεσε η τοπική κοινωνία αλλά εναντιώθηκε με όλες της τις δυνάμεις, στο εν λόγω έργο.
Έτσι το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει καθώς η αδειοδότηση των Υπηρεσιών καθίσταται πλέον προβληματική. Επίσης στην απόφαση αναδεικνύονται τα ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής εγκατάστασης του αιολικού πάρκου και λαμβάνει υπόψη παραμέτρους που μέχρι σήμερα, όπως προκύπτει, δεν είχαν αξιολογηθεί από τις Υπηρεσίες κατά την αδειοδότηση και κατασκευή του αιολικού.
Δηλαδή, φαίνεται, δεν αρκεί το τυπικό της αδειοδότησης που ακολουθείται από την Ελληνική νομοθεσία όπου η ΡΑΕ δεσμεύει ουσιαστικά όλες τις βουνοκορφές με αιολικό δυναμικό, χωρίς να αποκλείει περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά ιστορικού, πολιτιστικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (περιοχές Natura) ή άλλων ειδικών δεσμεύσεων ή χρήσεων, όπως έχουμε στο «συνιδιόκτητο δάσος Βελεντζικού».
Πέρα λοιπόν από την πολιτική ή την άποψη που καταθέτει ο καθένας και η καθεμιά στον δημόσιο διάλογο,για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικά για την χρησιμότητα ή μη των ανεμογεννητριών και την συμβολή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, έχουμε νέα στοιχεία τα οποία σε πρώτο στάδιο θα επηρεάσουν και εν πολλοίς θα ανατρέψουν την αδειοδότηση των αιολικών πάρκων και ενδεχομένως στο επόμενο στάδιο θα οδηγήσουν ακόμα και σε αναθεώρηση της νομοθεσίας για την χωροθέτηση αυτού του είδους των ΑΠΕ.Δεν υπάρχουν σχόλια: