Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019

Χρέος μας να στηρίξουμε…Μια εξαιρετική πρωτοβουλία της Επιτροπής Γυναικών και Αλληλεγγύης της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας.
Μια εκδήλωση που δείχνει την Ηπειρώτικη ευαισθησία, την αληθινή ανθρωπιά σύμφωνα με το πνεύμα των ημερών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: