Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

Το κομματικό κράτος καλά κρατεί... Στο προσωρινό Δ.Σ. του Νοσοκομείου Πρέβεζας, οι δύο συντονιστές του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ

Το κομματικό κράτος καλά κρατεί...-Στο προσωρινό ΔΣ του Νοσοκομείου οι δύο συντονιστές του ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας

Μπορεί ο νέος γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Ρήγας, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα και στην Πρέβεζα, να έχει δηλώσει επανειλημμένα πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήρθε για να φτιάξει νέο κομματικό κράτος, ωστόσο ο προσωρινός διορισμός νέων μελών του ΔΣ του ΓΝ Πρέβεζας δείχνει ότι δυστυχώς το κομματικό κράτος καλά κρατεί αφού 3 από τα 4 νέα μέλη είναι ενεργά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» και την οποία υπογράφουν ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθος και ο αναπληρωτής Υπουργός Παύλος Πολάκης τοποθετούνται προσωρινά στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΝ Πρέβεζας , μέχρι τις 11-02-2016, ο συντονιστής της Οργάνωσης Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας Ευκλείδης Φονταράς με αναπληρωτή του τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδήμο, ενώ και ο κ. Βαγγέλης Αυδίκος που ήταν υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στις περιφερειακές εκλογές θα είναι αναπληρωτής του κ. Δημήτρη Μπεζεβέγκη που ορίστηκε ως τακτικό μέλος του ΔΣ.

Η απόφαση αναφέρει:

1. Τροποποιούμε την αριθμ.ΔΥ1δ/Γ.Π.9323/10-2-14 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 67/ΥΟΔΔ/12-2-14, Α.Δ.Α.: ΒΙΡΧΘ-1ΡΧ), και ορίζουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, τα κατωτέρω πρόσωπα :
1. ΦΟΝΤΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟ-ΕΥΚΛΕΙΔΗ του Γεωργίου, Μηχανολόγο Μηχανικό, ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο, σε αντικατάσταση του Γιολδάση Βασιλείου, με αναπληρωτή του τον ΠΑΠΑΔΗΜΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Κυριαζή, Συνταξιούχο Τοπογράφο, σε αντικατάσταση της Χατζηπαντελίδου Μαρίας.
2. ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Βασιλείου, Μηχανολόγο Μηχανικό - Εκπαιδευτικό, ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του Μαρή Αλέξανδρου, με αναπληρωτή του τον ΑΥΔΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Γρηγορίου, Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε αντικατάσταση του Κορμέντζα Κωνσταντίνου.
3. Η θητεία των ανωτέρω οριζομένων λήγει με τη λήξη της θητείας και των υπολοίπων μελών του Συμβουλίου - ήτοι την 11-02-16.
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη απόφαση.


Δεν υπάρχουν σχόλια: