Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Επικουρική σύνταξη με «εξαγορά» για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ

Επικουρική σύνταξη με «εξαγορά» για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ

Με «εξαγορά» -δηλαδή καταβολή των εισφορών τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζομένου- του χρόνου που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων ασφάλισης, μπορούν να κατοχυρώνουν δικαίωμα για τη λήψη επικουρικής σύνταξης από το ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) όσοι ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για επικουρική σύνταξη.


Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ και του ΕΤΕΑ, οι ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για την επικουρική σύνταξη θα καλούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Η συνέχιση της ασφάλισης θα γίνεται με την υποβολή του σχετικού αιτήματος στο σώμα της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης και η έναρξη καταβολής της επικουρικής σύνταξης θα ξεκινά, αυτόματα, από τη λήξη της προαιρετικής ασφάλισης (οπότε θα έχουν συμπληρωθεί οι προϋποθέσεις).
Με βάση παράδειγμα του δικηγόρου και εκδότη του περιοδικού «Νομοθεσία ΙΚΑ» Δημ. Μπούρλου στην «Η», για τελευταίο μισθό 1.600 ευρώ η μηνιαία εισφορά για τη συνέχιση της «προαιρετικής ασφάλισης» είναι 96 ευρώ (το 6% επί των αποδοχών) και, ενδεικτικά, για τη συμπλήρωση ενός χρόνου που λείπει, το κόστος φτάνει τα 1.152 ευρώ. Προϋπόθεση για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης με «αυτασφάλιση» και καταβολή των εισφορών από τον ασφαλισμένο είναι να έχει συμπληρώσει ο τελευταίος τουλάχιστον 10 έτη ασφάλισης (3.000 ημέρες) στο πρώην ΕΤΕΑΜ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: