Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019

Ανακοίνωση του Δήμου Ζηρού για τις μόνιμες θέσεις στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” και για τα προνοιακά επιδόματα


Το Δ.Σ. του Δήμου Ζηρού ενέκρινε την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. για 16 θέσεις μόνιμου προσωπικού στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”

Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την τελευταία συνεδρίασή του, σε εφαρμογή του άρθρου 91 του Νόμου 4583/2018 – Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ. Α..

Σημειώνεται ότι οι υπάρχουσες θέσεις του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” στον Δήμο Ζηρού είναι 15, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου Νομοσχεδίου (αύξηση 7%) εγκρίθηκε μία ακόμη θέση, ανεβάζοντας τον αριθμό σε 16, οι οποίες μετατρέπονται σε θέσεις μόνιμου προσωπικού στον Δήμο Ζηρού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

Μόνο ηλεκτρονικά και μέσω του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου γίνονται πλέον οι αιτήσεις για τη χορήγηση προνοιακών αναπηρικών παροχών (επιδομάτων)

Σχετικά με τη χορήγηση προνοιακών αναπηρικών παροχών το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζηρού, ενημερώνει ότι, σύμφωνα με έγγραφο του Διοικητή ΟΠΕΚΑ (αρ. 09-4585 – 25-1-2019) από την 1-1-2019 οι αιτήσεις για τη χορήγηση προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα (επιδομάτων), σε άτομα με αναπηρία, υποβάλλονται, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας του Δήμου ή του ΟΠΕΚΑ. Η ενημέρωση αφορά άτομα με αναπηρία, δικαιούχους των προνοιακών παροχών, που αιτούνται παράταση χορήγησης λόγω λήξης της γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής καθώς και δικαιούχους του διατροφικού επιδόματος, νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους.
Κατά συνέπεια, παρακαλούνται τα άτομα με αναπηρία, που επιθυμούν να υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής ή για παράταση προνοιακής παροχής, καθώς και τα άτομα που επιθυμούν τη χορήγηση διατροφικού επιδόματος, να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζηρού, το οποίο στεγάζεται στην περιοχή Εργατικές Εστίες Θεσπρωτικού, για να υποβάλλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2683 0 32919

Δεν υπάρχουν σχόλια: